Lohusuu vald kavandab Avijõe äärde puhkeala

19. oktoober 2011 KÜLLI KRIIS

Avijõel polegi praegu kohta, kus saaks paati vette lasta.


Avijõe äärde rajatav puhkeala annab kalameestele võimaluse paate vette lasta ja karavanidele koha mugavalt parkida.

Lohusuu vallavanema Urmas Soosalu sõnul on see poolsoine ja pajuvõssa kasvanud ala praegu stiihiliselt kasutusel: “Kalamehed käivad seal pidevalt – terve jõeäär on ju neid täis. Autod jäetakse tee äärde ja minnakse, kummikuga pääseb läbi küll.”

Nüüd ongi vald nõuks võtnud selle umbes seitsme hektari suuruse ala korda teha ja avalikult kasutatavaks muuta. Võsa maha võtta, korralikke puid asemele istutada, allasõidutee ja parkla rajada. Ning mis kõige olulisem: ehitada väike avalikult kasutatav paadisild ja slipp.

“Avijõel pole ühtegi kohta, kus saaks paati sisse lasta,” ütles Soosalu. “Ja mitte ainult Avijõel – ümberkaudsetel jõgedel ka ei ole, ei Alajõel ega Rannapungerja jõel. Mõnes kohas lastakse stiihiliselt kummipaate vette, aga korralikku mootorpaati ei olegi võimalik!”

Päästemaja ja reoveepuhasti

See, et tegemist on poolsoise alaga, polevat eriline probleem. Muidugi tuleb kohati maapinda tõsta, muidugi tuleb seda osalt kuivendada, aga otsest üleujutusohtu seal ei ole. “See on ju jõesuu, vesi pressib järvest peale. Jõesuudme juures kipub vahel üle ajama, aga mujal ei uputa.”

Puhkealale on ette nähtud ka koht, kus karavanid saaksid parkida ja ööbida, ning grillimiskoht. Päästemaja, mille projekt juba mõni aeg tagasi valmis, ehitatakse samuti sellele alale. Ja reoveepuhasti Lohusuu aleviku tarbeks.

“Reoveepuhasti on meil plaanis olnud juba viis-kuus aastat – nagu ka aleviku kanalisatsiooni rajamine. Oleme KIKist kõik need aastad selle jaoks raha küsinud ja ikka ilma jäänud,” nentis Urmas Soosalu, et praegu pole alevikus kanalisatsioonivõrku olemaski. Ainult koolimajal on oma pisike puhastusseade.

Kasu mitmes mõttes

Puhkeala rajamine on vallavanema sõnul oluline mitmes mõttes. Esiteks saaks niimoodi ühe kasutamata piirkonna korda. Teiseks tõstaks maanteel liiklusohutust – pole ju normaalne, et terve teeäär kalameeste autosid täis on. Kolmandaks muidugi paatide vette laskmise võimalus ja vabatahtliku päästeüksuse asumine ehitatavasse päästemajja, mis piirkonnale kindlasti turvalisust lisab.

“Muidugi kavatseme selle mõttega edasi minna,” ei jää OÜs Zoroaster Leader-programmi toetusega valminud detailplaneering tema sõnul sahtlisse seisma. “Pole ju mõtet lehma osta, kui teda lüpsta ei viitsi. Aga kõigepealt peame planeeringule kõik vajalikud heakskiidud saama.”

Seejärel tuleb praegu jätkuvalt riigi omanduses olevad maatükid valla omandusse saada ning ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamist taotleda.