Peipsi piirkonna võimalused

19. oktoober 2011 

Tõukudes Lohusuu valla kavast arendada Avijõe suudmes välja puhkeala koos paadisildade ja muu infrastruktuuriga, tuleb nentida, et see on esimene tõsisem samm meie maakonna Peipsi kandi turismi- ja puhkemajanduse arendamisel.

Kahjuks on nii, et samal ajal kui Ida-Virumaa põhjaosas on viimastel aastatel olnud turisminduses suuri arenguid, on Peipsi piirkond teenimatult jäänud vaeslapse ossa.

Märkimisväärseid erainvesteeringuid pole siia tehtud, riik on veidi panustanud Jõhvi-Tartu maantee kõpitsemisse ning RMK kaudu puhkeplatside rajamisse, ei enamat.

Ehk on omavalitsused olnud vähevõimekad? Võib-olla, kuid õigluse huvides tuleb mainida, et Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valla ühisel jõul on 2009. aastal valminud Peipsi ääre rannaala üldplaneering, mis näeb ette päris ambitsioonikaid arendusi. Loodame, et see pole surnult sündinud paber ning neli omavalitsust suudavad koostööd teha piirkonna ühtse arengu huvides.

Me kõik teame meie Peipsi-äärse piirkonna suurepäraseid looduslikke tingimusi. Siin kandis on selle järve kaunimad rannad oma luidete ja männimetsadega. Seda mõistetamatum on asjaolu, et turistil on siin napilt valida ööbimis- ja toitlustuskohti, rääkimata muudest teenustest, mis selliste võimalustega aladel eeldatavalt olema peaksid.

Omavalitsuste roll turismi arendamisel siin on aga esmatähtis. Paraku on kõik neli omavalitsust eraldi võttes üsna nõrgukesed. Ehk oleks tegevus tõhusam, kui nad liituksid üheks vallaks?