Nurka surutud Jõhvi otsib Ossipenkolt väljapääsu

11. oktoober 2011 ERIK KALDA

OÜ Coniery puhastab Jõhvi tänavaid viimast nädalat. Vallavalitsus loodab selle ajaga jõuda kokkuleppele ASiga N&V, et see tänavate hoolduse üle võtaks.


Jõhvi vallavalitsus on tõenäoliselt sunnitud ASi N&V teehooldushanke võitjaks kuulutama, et vältida talve eel ohtu, kus tänavaid keegi ei puhasta.

Eile saatis vallavalitsus N&V-le päringu, kus küsis, kas aasta algul firma esitatud tänavahoolduse riigihanke pakkumine on jõus, ning sai kohe ka selle juhatuse liikmelt Nikolai Ossipenkolt jaatava vastuse.

Vaidlused tekitasid tupikseisu

Olukord Jõhvi linna tänavate hooldamisega jõudis kriitilise piirini, kui Jõhvi vallavalitsuse väljakuulutatud ajutine teehooldushange kukkus juba teist korda läbi, sest linna tänavate hooldamiseks ei tulnud ühtegi pakkumist.

Tänavu kevadel takerdus vallavalitsuse väljakuulutatud tänavahoolduse riigihange aastateks 2011-2015 vaidluste taha. Kuigi parima pakkumise teinud Coniery tunnistati võitjaks, vaidlustas selle otsuse teine konkurent – N&V. Viimane viis kaebuse riigihangete vaidlustuskomisjoni ning suutis seal tõendada, et Coniery on esitanud valeandmeid oma käibe kohta, misjärel komisjon tunnistas Coniery kvalifitseerunuks ning võitnuks tunnistanud korraldused kehtetuks.

Siis lükati tagasi ka teise pakkuja, N&V pakkumus, kuna see ületas hankelepingu eeldatavat maksumust. Kui vallavalitsus eeldas maksta nende tööde eest nelja aasta jooksul 1,3 miljonit eurot, siis N&V küsis 2 miljonit.

Ka selle otsuse vaidlustas N&V vaidlustuskomisjonis, leides, et tema peab automaatselt ainsa järelejäänud pakkujana võitjaks tulema. Komisjon andis siiski seekord õiguse vallavalitsusele ning N&V viis asja kohtusse.

Kuni lahendit selles vaidluses pole, ei saa vallavalitsus ka suurt hanget välja kuulutada.

Ajutine leping Conieryga lõpeb aga 15. oktoobril, mis on seadnud vallavalitsuse hädaolukorda ning nüüd plaanitakse jõuda kokkuleppele, et vald tunnistab N&V võitjaks, firma aga võtab kohtust oma kaebused tagasi.

Kaks korda kallimaks

“Vaidlus on praegu kohtus ja kuigi vaidlustuskomisjon andis meile õiguse, pole teada, missugune tuleb kohtuotsus,” sõnas Võhmar, lisades, et sellise lahenduse korral tuleb Jõhvi maksumaksjal leppida tõsiasjaga, et teenuse hind tuleb peaaegu kaks korda kallim kui varasemal lepinguperioodil, kui teid hooldas samuti N&V.

“Aga sellist hinda on teised omavalitsused juba ammu maksnud. Meie saime odavamalt, kuna oli konkurents N&V ning Coniery vahel,” rääkis vallavanem.

N&V juhatuse liige Nikolai Ossipenko ütles, et neil on piisavalt tehnikat ja inimesi, et Jõhvi linnatänavate hooldamine üle võtta. “Meil on võimekust nii palju, et tulla toime ka Monica-suguse tormiga,” meenutas Ossipenko läinud talve suurimat lumemöllu.

Ta kinnitas, et kui vallaga saavutatakse kokkulepe, võtavad nad oma kohtukaebused tagasi. “Meil pole huvi kellegagi kohut käia,” sõnas ta.

Võhmar ütles, et aasta alguses pöördus N&V vallavalitsuse poole teatega, et lumetormi tõttu on neil tulnud kanda 800 000 krooni (ligi 51 000 eurot) lisakulusid, mida paluti vallal katta. Vallavalitsus kirjale mingit vastust seni andnud ei ole ning Võhmari sõnul loobuks firma kokkuleppe korral ka sellest nõudest.

Ossipenko lausus, et kõik oleneb siiski läbirääkimistest. “Kompromissid on võimalikud, kui need meile otseselt kahju ei too,” sõnas ta.