Illuka mõisakompleks tehakse korda

7. oktoober 2011 KÜLLI KRIIS

Illuka vald tahab kogu mõisakompleksi atraktiivsemaks muuta.


Illuka vallavalitsus otsib mõisa peahoonele projekteerijat ning ootab aasta lõpuks valmivat mõisapargi uuendamise ja korrastamise projekti.

“Muinsuskaitse eritingimused on meil juba käes, nende koostamiseks uuriti ka pargi ajaloolist tausta, aga paraku on infot väga vähe,” rääkis Illuka abivallavanem Andres Vinkler, et võimaluse korral tahetaks midagi endisaegset taastada.

“Park ei ole enam atraktiivne,” tõdes Vinkler. “Osa puid on vanad – ohtlikud küll veel mitte, aga maha tuleb mõned võtta kindlasti. Kuhu ja millised asemele istutada, selgubki siis, kui projekt on valmis. Kui me uuendamist ei alusta, oleme ühel päeval sealmaal, et kõik puud on korraga liiga vanad ja park lihtsalt kaob.”

Pargi projekteerimise hanke võitnud OÜ Artes Terrae on dendroloogilisi uuringuid pargis juba alustanud ning enne lume tulekut loodetakse jõuda eskiisprojektini.

Vinkleri sõnul jääb pargi kasutus tulevikus ikka samasuguseks, midagi suurt sinna ei kavandata. “Üht-teist uut tahaks, aga mida sinna teha tohib ja saab, on iseasi. Kindlasti tuleb uuendada pargi valgustus: kui praegu on valgustatud ainult koolimaja ümbrus, siis tulevikus peaks see ala kindlasti laienema.”

Projekteerimiseks saadi toetust Peipsi-Alutaguse koostöökoja kaudu Leader-programmist; tegelike tööde rahastamise võimalustele hakatakse mõtlema siis, kui projektist selgub eeldatav maksumus.

Praegu on pooleli mõisa peahoone kõrval asuva uue koolihoone katuse vahetus ning 12. oktoobrini oodatakse pakkumisi peahoone projekteerimiseks. Viimase tarvis saadi toetust mõisakoolide riiklikust programmist.

“Peamaja katus tahab ka vahetamist,” ütles Vinkler. “Oleme seal küll kive vahetanud, et läbi ei sajaks, aga see on ajutine lahendus. Eelmine talv tegi katustele kõvasti haiget.”