Teekasutusmaksu kehtestamine Eestis − veel üks hoop Narva pihta

13. jaanuar 2018 JANA KONDRAŠOVA, Narva linnavolikogu liige, fraktsioon Meie Narva

Jana Kondrašova.

Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist tuleb kõikide Eesti teedel sõitvate üle 3,5 tonni kaaluvate veoautode eest teekasutusmaksu maksta. See uuendus puudutab ligikaudu 37 000 veoautot, neist kaks kolmandikku moodustavad raskeveokid täismassiga üle 12 tonni.

Võimude arvestuste kohaselt moodustab teekasutusmaksust laekuv tulu igal aastal ligikaudu 17 miljonit eurot ning riik kavatseb selle raha kulutada teede remondile.

Tuletan meelde, et teekasutusmaksu määr sõltub veoauto ja selle haagise täismassi ning telgede arvu summast ja veoauto heitgaasiklassist. Seda saab tasuda internetis spetsiaalsel veebilehel ning see annab õiguse liikuda Eesti teedel ajavahemiku jooksul, mille eest teekasutusmaks on tasutud.

Kuid kas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi jõustunud seaduseelnõus on kõik ikka nii pilvitu? Millised tagajärjed võivad oodata Narvat?

Nüüdsest on üle piiri Eesti teritooriumile sisenevad veoautod kohustatud tasuma teekasutusmaksu vähemalt ühe ööpäeva eest (9-12 eurot). Seejuures tuleb välja, et kannatavad eelkõige just piiriäärsete linnade, muu hulgas ka Narva raskeveokite omanikud.

Nagu teada, teevad Narva firmad kaubavedusid Euroopa, Eesti ja Venemaa vahel. Keskmiselt ületab üks raskeveok riigipiiri kaheksa korda kuus, mis tähendab tööandjale lisakulutusi summas 96 eurot kuus ehk 1152 eurot aastas. Nõnda kulutab firma, milles tegutseb 10-13 veoautot, teekasutusmaksu tasumiseks ühe autojuhi aastapalga. Kokku on Eesti majandustegevuse registri andmetel litsents Narvas veoste vedamiseks 456 veoautol.

Kusjuures pole üldse tähtis, kui kaua või kui pikalt kulgeb marsruut. Veoauto, mis läbib näiteks pealinna sõites 210 kilomeetrit või ületab Eesti territooriumi sootuks transiidina, suundudes Lätti (keskmiselt 300 kilomeetrit), ning veok, mis liigub Narva linna piiril asuvasse parklasse − mõlemad maksavad ühtemoodi 12 eurot. Kas see on õiglane?

Ning olenemata sellest, kas veok siseneb Eestisse kaubalastiga või juba tühjalt, tuleb selle eest teekasutusmaksu maksta. Narva tööandjad kulutavad selle raha omast taskust. Tasuline sissesõit koju?

Säärastes tingimustes, millesse kohalikud veoautoomanikud on sunnitult sattunud, on autojuhtide palgatõusu tõenäosus võrdne nulliga. Hea, kui palka ei vähendata! See omakorda võib kaasa tuua kvalifitseeritud tööjõu väljavoolu Narvast ning selle tagajärjel riskib tööst ilma jääda osa kaubavedudega tegelevates ettevõtetes hõivatud logiste, ekspediitoreid ja teisi töötajaid.

Töötus ja peamiselt meeste suur väljaränne Narvast tõstavad tunduvalt Narva perede ostujõu vähenemise riski. Suureks löögiks linnale võib saada maksulaekumiste vähenemine.

Eesti saab alguse Narvast, kuid sellest hoolimata on Narva praegu riigi vaesemaid linnu − sellest annavad tunnistust hiljuti Eesti keskmise palga kohta avaldatud andmed. Seega on teekasutusmaksu kehtestamine Eestis veel üks hoop Narva pihta?

Selge on see, et seadus on praegu ebatäiuslik ning selle kallal tuleb veel tööd teha, eriti selles osas, mis puudutab piirialadel tegutsevaid firmasid ees ootavaid muudatusi. Suur konkurents, ebastabiilsus ja Venemaaga peetava kaubavahetuse vähenemine teekasutusmaksu kehtestamise tõttu võivad Narva majandusnäitajatele senisest veelgi negatiivsemat mõju avaldada. Kulutuste järsk suurenemine võib kaasa tuua koondamised transpordisektoris tegutsevates suurtes firmades ja väikeste firmade sulgemise.

Mõistagi ei saa Eesti Euroopa Liitu kuuludes Euroopa nõudmisi ignoreerida, ent samas annab nimetatud direktiiv võimaluse piirialadele erandeid teha. Ja Narva vajab erandit.

Olukorra võiks lahendada Narvas registreeritud firmade vabastamine piirilinna sissesõidu ja Narva autoteede kasutamise eest võetavast tasust. Väljaspool Narva linna maanteel liikudes tuleks sel juhul muidugi ikka teekasutusmaksu tasuda, nagu kehtiv seadus seda nõuab. Säärane abinõu aitaks praegusel niigi keerulisel ajal Narva firmade aastaseid kulutusi ja finantskoormust vähendada.