Pealinnast töökohtade ületoomine on silmamoondus

5. jaanuar 2018 KÜLLI KRIIS
Ida-Virumaa kalajärelevalve inspektoritel Peipsi järvele edaspidi enam asja ei ole, nende pärusmaaks jäävad meri ja siseveekogud.

Ida-Virumaa kalajärelevalve inspektoritel Peipsi järvele edaspidi enam asja ei ole, nende pärusmaaks jäävad meri ja siseveekogud.

Kui aastaid Jõhvis töötanud, ent ametkonna Tallinna peakontoris kirjas olnud inimene märgitakse ühel päeval maakondlikus allüksuses kirjas olevaks, on see mitte töökoha pealinnast väljaviimine, vaid silmamoondus.

 

Detsembri hakul tuli vabariigi valitsus välja üsna konkreetse plaaniga, kuidas riigiasutuste töökohtade pealinnast väljaviimine võiks hakata välja nägema. Ida-Virumaale lubati üle viia ligemale 250 töökohta, nimetades ka konkreetseid asutusi-ametkondi ja arve.

Tegelikkus nii ilus ei ole.

Kaks inspektorikohta vähemaks

Keskkonnainspektsioon pidi valitsuse plaani kohaselt Jõhvi Ida-Virumaa büroosse saama juurde ühe töökoha.

Tegelikult otsustati inspektsioonis Peipsi kalajärelevalvega tegelevad inspektorid viia Jõgevamaale, täpsemalt Mustveesse ühtse juhtimise alla.

Ida-Virumaa büroo neljast kalajärelevalvega tegelevast inspektorist puudutas see otsus kahte, kellele tehti ka ettepanek Mustvees tööle asuda. Kuna mehed sellega nõus ei olnud, otsustati need kaks inspektorikohta büroos alates veebruarist koondada.

“Oleksime läinud Jõgeva büroo alla ja pidanud hakkama iga päev Mustvees tööl käima − 90 kilomeetrit sinna ja sama palju tagasi,” pidas vaneminspektor Margus Piirson seda varianti liiga aja- ja rahakulukaks. “Sõidukulu poleks meile hüvitatud, paarilisega koos tööle käimise võimalust töögraafiku tõttu võimalikuks ei peetud. Minule pole vastuvõetav Mustvee kandis korterit üürida, seega nõustusin koondamisega.”

Kõnealused kaks töökohta oleksid Jõhvist kadunud muidugi ka siis, kui need inspektorid Mustveesse minemisega nõus oleksid olnud.

Jah, üks töökoht tuleb inspektsiooni Ida-Virumaa büroosse tõesti juurde: uurija, kes juba hulga aastaid Jõhvis töötab, ent paberite järgi Tallinna kontoris uurimisosakonnas kirjas on, hakkab edaspidi olema Ida-Virumaa büroo nimekirjas. Ehk siis “töökoht viiakse Tallinnast üle maakonda”, mis siis, et ainult paberil − linnukese saab kirja ikka.

Tegelikult juba olemas 

Küsimusi tekitas ka töötukassa Jõhvi ja Narva büroosse pealinnast üle toodavate töökohtade arv: vastavalt 17 ja 11.

“Need töökohad on meie struktuuris juba tükk aega olemas ega ole kunagi Tallinnas olnudki,” ütles töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk. “Viimasel kahel aastal − alates tööhõivereformi algusest − oleme samm-sammult juhtumikorraldajaid juurde võtnud. Mõned kohad on veel täitmata. Sinna hakkame inimesi otsima vastavalt sellele, kuidas kliente juurde tuleb,” on kõik need uued töökohad tema sõnul tingitud kohapealsest reaalsest vajadusest.

Tõenäoliselt mingi hulk töökohti Tallinnast siiski Ida-Virumaale üle tuuakse, politsei- ja piirivalveametis näiteks. Suurelt jaolt tundub aga olevat tegemist inimeste ja töökohtade liigutamisega pelgalt paberil.

Riigihalduse ministrilt Jaak Aabilt ei olnud eile võimalik kommentaari saada.