Kohtla-Järve aukodanikuks võib saada Valeri Korb

16. detsember 2017 ERIK GAMZEJEV
Valeri Korb on varasematel aastatel olnud üks aktiivsemaid linna aukodanike kandidaatide esitajaid. Nüüd seati ta ise üles ja ta andis ka nõusoleku.

Valeri Korb on varasematel aastatel olnud üks aktiivsemaid linna aukodanike kandidaatide esitajaid. Nüüd seati ta ise üles ja ta andis ka nõusoleku.

Kohtla-Järve kahe kooli ja kolme spordiklubi juhid esitasid linna aukodaniku kandidaadiks linna kauaaegse valitseja Valeri Korbi.

 

Alates 2007. aastast riigikogusse kuuluv Korb on juhtinud Keskerakonna Kohtla-Järve parteiorganisatsiooni viimased 20 aastat, mil see partei on omanud linnas ainuvõimu.

Kohtla-Järve hüvangu eest seisja

Korbi esitasid aukodaniku kandidaadiks  Järve vene gümnaasiumi direktor Svetlana Vladimirova, kes on Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna juhatuses Korbi asetäitja ja linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees, ning Tammiku põhikooli direktor Valentina Kutuzova, kes juhib volikogu eelarvekomisjoni. Ettepaneku tegijate seas on ka jalgpalliklubi Järve juht Andrei Škaleta, sportaeroobikaga tegeleva spordiklubi Fööniks juht Tatjana Semtšenkova ja Taekwon-do klubi Kwon juht Nikolai Grinin.

Loetledes teeneid, märgivad nad, et riigikogu liikmena aitab  Valeri Korb kaasa Ida-Virumaa ja Kohtla-Järve linna probleemide lahendamisele ja elanikkonna elu parandamisele ning tal on suur roll muukeelse elanikkonna lõimumisel Eesti ühiskonda. “Positiivse suhtumisega Eesti traditsioonidesse, kultuuri- ja ajalooväärtustesse toetab ta lõimumissuunalist tegevust Ida-Virumaal,” on kirjas esitluslehel, kus lisatakse, et kõik tema ettevõtmised on suunatud Kohtla-Järve elanikkonna hüvanguks.

Muu hulgas peetakse Korbi teeneteks osalemist linna arenguprogrammi koostamisel, koolivõrgu reorganiseerimisel, riigigümnaasiumi loomisel, linna põhikoolide renoveerimisel. Ta kujundab linna õpilastes positiivset suhtumist kodukohta ja toetab nende naasmist pärast kõrghariduse omandamist kodulinna.

Korbi nimetatakse laulukonkursi “Viru ooper” algatajaks, tema kaasabil toimuvad kunstinäitused ja spordivõistlused. “Pikaajalise, kohusetundliku ja tänuväärse tegevuse eest Kohtla-Järve linna hüvanguks teeme ettepaneku anda Valeri Korbile Kohtla-Järve linna aukodaniku tiitel,” võtad esitajad teenete loetelu kokku.

Valeri Korb on aukodanikuks kandideerimiseks andnud kirjaliku nõusoleku.

Andrei Škaleta rääkis Põhjarannikule, et mõte esitada Valeri Korb linna aukodanikuks sündis mitmete spordiklubide juhtide vahel arutelu käigus. “Mõtlesime, et kui ta valitakse aukodanikuks, siis hakatakse linnas spordile rohkem tähelepanu pöörama. Nii palju kui mina tean, on tänu temale tulnud raha nii tulevase staadioni kui ka spordikeskuse ehitamiseks. Olen väga huvitatud, et linn saaks lõpuks jalgpalli arendamiseks korraliku staadioni,” ütles ta, märkides, et aukodaniku tiitli andmist võiks võtta kui omamoodi avanssi, mis paneb ehk nende spordiobjektide ehitused kiiremini liikuma.

Opositsioon jahmunud

Kohtla-Järve volikogus opositsioonis olev Jelena Mutonen on kuuldes, et Korb on esitatud linna aukodanikuks, jahmunud ega suuda seda uskuda: “Ei noh!”

Mutoneni arvates oleks Korbi tunnustamine aukodaniku tiitliga kohatu. “Ta ei ole seda kuidagi välja teeninud, kui ma nüüd sõnu valin ja end pehmelt väljendan,” sõnas Mutonen, tuues esile, et Korbi valitsemisaja jooksul on elanike väljaränne olnud tohutu, kinnisvara väärtus on muutunud teiste linnadega võrreldes olematuks ning korralagedust on palju.

“Enne aukodaniku tiitli andmist võiks vähemalt Solovjovilt ja Kollolt [endised linnapead, kes mõisteti süüdi korruptsioonikuritegudes] selle miljoni tagasi nõuda, mille ulatuses nad linnale kahju tegid,” ütles Mutonen, kes ei kavatse mingil juhul toetada volikogus Korbi valimist linna aukodanikuks.

Linna aukodanike kandidaatide esitamise tähtaeg oli eile. Peale Korbi oli volikogu kantselei teatel eile pärastlõunaks kandidaatideks esitatud veel endine kaevur ja kirjasaatja Jevgeni Smirnov, endine ehitaja Varvara Voropajeva ja MTÜ Eesti Põlevkivi Pensionärid  juhatuse liige Aleksei Kisseljov.

Kandidaatidega tutvub esmalt volikogu haridus- ja kultuurikomisjon. Aukodaniku valib volikogu uue aasta alguses.