Toila vald peab lahendama suure tüli kaevandusmuuseumis

14. detsember 2017 ERIK GAMZEJEV
Kohtla-Nõmmel asuvas kaevandusmuuseumis on juba ligemale pool aastat käärinud põhimõtteline tüli ettevõtte nõukogu liikmete vahel.

Kohtla-Nõmmel asuvas kaevandusmuuseumis on juba ligemale pool aastat käärinud põhimõtteline tüli ettevõtte nõukogu liikmete vahel.

Kohtla-Nõmmel asuva Eesti kaevandusmuuseumi nõukogu käib suvest saati kohtute otsuste tagajärjel eri leeride vahel käest kätte nagu mõne kodusõja rindejoonel paiknev küla.

 

Toila vald sai ühinemisel Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga viimaselt kaasavaraks ka punnseisu Eesti kaevandusmuuseumi juhtimises. Vallale kuuluva sihtasutuse nõukogus on olnud sisuline kaksikvõim juuni lõpust saati, kui tollane Kohtla-Nõmme vallavalitsus kutsus volikogu antud suunise järgi nõukogust tagasi selle esimehe, Tallinna tehnikaülikooli  geoloogiainstituudi vanemteaduri Veiko Karu ja ettevõtja Andres Saame.

Lõputu kohtuvaidluste pundar

Nemad vaidlustasid enda tagasikutsumise Viru maakohtus ja saavutasid hagi tagamiseks kuni sisulise otsuse tegemiseni vallavalitsuse korralduse täitmise peatamise. Septembris peatas maakohus ka nõukogu 31. augusti otsused, millega muu hulgas valiti nõukogu esimeheks tolleaegne Kohtla-Nõmme vallavalitsuse liige Siim Kadak.

See võimaldas 12. septembril taas nõukogu kokku kutsuda Veiko Karul. Ent hiljem on kohus jõudnud järeldusele, et Karu ja Saame tagasikutsumine nõukogust ei olnud seadusega vastuolus.

4. detsembril ei võtnud riigikohus menetlusse Karu ja Saame hagi, tühistamaks nende nõukogust väljaarvamist. See tähendas, et nendel ei ole praegu nõukogusse asja. Küll aga jätkub vaidlus veel nõukogu selle otsuse puhul, mis puudutab Siim Kadaku valimist esimeheks.

Et vahepealsetel kuudel on nõukogust välja läinud Eesti Energia turundusjuht Leitti Mändmets ja giid Enn Käiss ning  Ecometali finantsjuht Marja Kiristaja vahetati välja  endise Kohtla-Nõmme volikogu ja praeguse Toila volikogu liikme Olesja Ojamäe vastu, on nõukogu liikmeid jäänud alles kolm. Peale Kadaku ja Ojamäe veel endine Kohtla-Nõmme vallavolikogu aseesimees Toomas Halliksaar.

Nemad kolmekesi kavatsevad korraldada nõukogu istungi sel reedel. Siim Kadak sõnas, et eelkõige tahavad nad saada ülevaate muuseumi majanduslikust seisust. Tema sõnul ei ole muuseumi tegevjuht Andres Kraas aga koostööaldis ning on teatanud, et ei tule nõukogu istungile.

Kraas ütles eile õhtul, et ta ei tunnista reedel toimuvat nõukogu istungit, kuna selle kokkukutsumisel on rikutud kehtivat korda. “Pealegi oli mul juba varem kokku lepitud, et pean samal ajal olema riigikogu kultuurikomisjoni istungil,” kinnitas ta.

Vald kavatseb kogu nõukogu välja vahetada

Toila vallavanem Eve East ütles Põhjarannikule, et ta püüdis konflikti osapooli lepitada, kuid jõudis arusaamisele, et praeguses staadiumis ei ole see enam võimalik. “Need isikutevahelised vastuolud on läinud nii teravaks, et seal enam koostöö võimalust pole,” sõnas ta.

East märkis, et vallavalitsus otsib Eesti kaevandusmuuseumi nõukogusse uusi liikmeid. “Mõistlik oleks kõik liikmed välja vahetada ja jätkata puhtalt lehelt. Minu huvi on lõpetada konflikt, mis  kahjustab nii muuseumi kui Toila valla huve ja mainet,” kinnitas ta.

Siim Kadak ei nõustunud eile avaldama, kas reedel toimuval istungil võidakse Andres Kraasile koht üles öelda. Kraas ise märkis, et juhul, kui nõukogus jätkab praegune kolmik, siis ei näe ta ka ise võimalust muuseumi juhtimist jätkata, sest säärases õhkkonnas ei ole tööd teha võimalik.

Kraasi sõnul kaevandusmuuseum sel aastal kahjumisse ei jää, kuid suuri pingutusi tuleb teha järgmisel aastal, sest vähenemas on haridusministeeriumi toetused kooliekskursioonidele ning kuna sihtasutusteks on Eestis muutunud üha rohkem muuseume, siis saab igaüks neist kultuuriministeeriumilt kõigi eelduste järgi ka väiksemat toetust.