Põhjarannik 12. detsembril

12. detsember 2017 
Kui Kohtla-Järve volikogu esitatud eelnõu heaks kiidab, saavad Kohtla-Järve linnapeast Ljudmila Jantšenkost ja volikogu esimehest Riina Ivanovast 4000 euro suuruse ametipalgaga kõige paremini tasustatud omavalitsusjuhid Ida-Virumaal.

Kui Kohtla-Järve volikogu esitatud eelnõu heaks kiidab, saavad Kohtla-Järve linnapeast Ljudmila Jantšenkost ja volikogu esimehest Riina Ivanovast 4000 euro suuruse ametipalgaga kõige paremini tasustatud omavalitsusjuhid Ida-Virumaal.

Nii Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko kui ka volikogu esimehe Riina Ivanova töötasu kerkib uuest aastast kolmandiku võrra ja ulatub 4000 euroni, kui volikogu 20. detsembril toimuval istungil oma nõusoleku annab. Volikogu liikmetele edastatud eelnõu kohaselt hakkaks volikogu esimehe ja linnapea tasu uuest aastast võrduma kaheksa alampalgaga. Nelja abilinnapea töötasu suuruseks oleks seitse alampalka. Et tööandjad ja ametiühing on kokku leppinud, et järgmisel aastal on Eestis alampalk 500 eurot, siis kujuneks praeguse volikogu esimehe Riina Ivanova ja linnapea Ljudmila Jantšenko ametipalgaks 4000 eurot. Praegu teenivad nad mõlemad 3000 eurot. Abilinnapeade Niina Aleksejeva, Viive Keskküla, Vitali Borodini ja Deniss Veršinini töötasu kerkiks 3500 euroni. Lisaks näeb eelnõu nii linnapeale kui ka volikogu esimehele ette isikliku sõiduauto kasutamisega seotud hüvitist kuni 335 eurot kuus, samuti on neil mobiiltelefoni kasutamine limiidivaba.
***
Välkõppusel “Okas” said uuesti lahinguvormi 524 reservväelast nendest 669st, kes kutse said. Kas see viiendik, kes kohale ei ilmunud, saab karistada, otsustatakse iga inimese puhul eraldi.
***
Politsei sai 9. detsembril teate, et Narvas Tuleviku tänaval tekitas 17aastane noormees omavahelise tüli käigus torkehaava kahele 18aastasele ja ühele 16aastasele noormehele. Politsei pidas 17aastase nooruki kuriteos kahtlustatavana kinni. Viru maakohus otsustas jätta ta uurimise ajaks vahi alla.