Kohalike tsentristide karm surve jätkub

8. detsember 2017 JEVGENI SALTÕKOV, Kohtla-Järve linnavolikogu liige

Jevgeni Saltõkov.

Kohtla-Järve linnavolikogu uue koosseisu kolmandal istungil jätkus “ebamugavate” saadikute võimult tõrjumine. Istungi päevakorras oli komisjonide esimeeste ja nende asetäitjate ning kuue komisjoni liikmete valimine.

Opositsioon juhtis kohalviibinute tähelepanu kohe sellele, et mitmete päevakorrapunktide puhul ei olnud ettekandjaid nimeliselt välja toodud ning kirjas oli lihtsalt “komisjoni esimees”.

See on vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja volikogu töökorraga (§ 13 p 2).

Needsamad nimetud ettekandjad pidid esitlema komisjonide koosseise. See on täiesti ebaloogiline: me ei tea veel, kellest saavad komisjonide esimehed, me alles kavatseme hääletada, järgmine punkt aga on juba komisjoni koosseisu kinnitamine ja ettekandja on see, kes valitakse. Kuidas saab inimene, kes alles äsja esimeheks määrati, oma meeskonda esitleda? Selleks on tarvis aega (mõelda isikkoosseisu üle, arutada kandidaatidega nende võimalusi ja soove jne).

On selge, et tsentristidel olid kõik ametikohad juba varakult ära jagatud ja komisjonide koosseisud kindlaks määratud. Nii välistasid nad aegsasti võimaluse, et istungil midagi ettenägematut (keegi hääletab “valesti”, jätab tulemata või midagi muud säärast) ette tulla võiks.

Niisiis, ettekandjate nimed puuduvad ning vaieldakse nende punktide päevakorrast maha võtmise üle. Linnavolikogu esimees Riina Ivanova juba kavatsebki need küsimused päevakorrast maha võtta, mõistes, et tegemist on ilmselge seaduserikkumisega, ent siis võtab oma kohalt valjult sõna “isake” Korb ja teeb ettepaneku päevakord kinnitada. Kõigile on selge, et see oli käsk volikogu esimehele. Ning ehkki Ivanova teadis väga hästi, et tegemist on ilmse seaduserikkumisega, pandi küsimus hääletamisele ning loomulikult tsentristid selle ka kinnitasid.

Huvitav olukord: riigi kõrgeima seadusandliku organi − riigikogu liige Valeri Korb ning Kohtla-Järve linna seadusandliku organi esimees Riina Ivanova teadsid suurepäraselt, et tegemist on seaduserikkumisega, ent kutsusid teisi Kohtla-Järve linnavolikogu liikmeid üles seda rikkumist toetama.

Meie (opositsioon) kaalume praegu, kas esitada linnavolikogu esimehe seaduserikkumise kohta kaebus. Selge see, et ta tegi seda Korbi surve all, ent see ei vabasta teda vastutusest. See on esimene huvitav moment.

Teine huvipakkuv moment on see, et haridus- ja kultuurikomisjoni käsutuses on 20 000 eurot mitmesuguste projektide toetuseks mõeldud raha. Selle komisjoni koosseisu aga kuulub kolm koolidirektorit. Mis te arvate, millistele projektidele komisjoni raha läheb? Õige: nendele, mida kirjutavad selle komisjoni liikmed ise. Muidugi ei kirjuta neid projekte direktorid ise, vaid nende alluvad, kuid see ei muuda asja sisu ning ilmselgelt on tegu korruptsiooniga. Ning sellega peavad juba tegelema pädevad organid.

Muidugi ei valitud ühtki opositsiooni esindajat mitte ühegi komisjoni esimeheks või aseesimeheks. Ka meie ise ei hääletanud oma kandidaatide poolt, kuna loogiline on oletada, et need kohad lähevad keskerakondlastele.

Tähelepanu väärib ka revisjonikomisjon.

See komisjon kontrollib kõikide linna allasutuste tööd. Minu meelest lihtsalt peavad sinna ka opositsiooni esindajad kuuluma. See on loogiline ning selline on poliitiline kultuur ja riigis väljakujunenud praktika. Miks ei taha tsentristid, et me (opositsioon) linnale alluvate asutuste töökorralduse ja rahakasutusega kursis oleksime? Vastus on mul vaid üks: neil on, mida varjata. Sellega kinnitavad nad, et kõik pole sugugi läbipaistev ja seaduslik.

Ning lõpuks veel üks, minu meelest lõbus seik linnavolikogu uue koosseisu tööst.

Käib ettevalmistus salajaseks hääletuseks ja komisjonide liikmete valimiseks. Valitakse häältelugemiskomisjoni. Selle komisjoni ülesanne on lühidalt öeldes hääletuskasti ja -sedelite kontrollimine ning hiljem häälte kokkulugemine. Eduard Odinets teeb ettepaneku vähemalt sellessegi komisjoni mõni opositsiooni esindaja valida.

Tekib paus. Volikogu esimees on segaduses − mida teha? − ning heidab pilgu Valeri Korbi poole. Too noogutab suursuguselt. Saanud “isakeselt” heakskiidu, paneb Riina Ivanova küsimuse hääletamisele ning nimetatud komisjoni koosseisu pääsebki ka opositsiooni esindaja.

Lõpetuseks tahaksin juhtida lugejate tähelepanu sellele, mida rääkis linnavolikogu esimees Riina Ivanova 28. oktoobri Põhjarannikus ilmunud artiklis “Kohtla-Järve juhtimises ei muutu midagi”.

“Kui hea poliitiline tava näeb ette, et volikogu või parlamendi üks aseesimehe kohtadest ning ka revisjoni esimehe koht kuuluvad opositsioonile, siis Kohtla-Järvel ei ole Ivanova sõnul plaanis seda põhimõtet järgida. “Iga partei või valimisliidu eesmärk on võimul olla ja sellega ongi kõik öeldud. Vaatame − võib-olla see tava, mis on riigikogus, tuleb kunagi ka meile,” sõnas Ivanova.

Revisjonikomisjoni kohta ütles ta, et võib-olla lubatakse sinna ka mõni opositsiooni kandidaat. “Aga esimehe koht jääb ikka meile. Lihtsalt sellepärast, et see pole seadusega keelatud,” selgitas ta.”

Siit nähtub, et tsentristid ei olnud algusest peale häälestatud konstruktiivsele koostööle opositsiooniga ning kavatsesidki oma hääle opositsioonile andnud linnaelanike ja valijate arvamust ignoreerida.

Lisada pole midagi: puhas “demokraatia” − demokraatia Kohtla-Järve moodi, tsentristide moodi…