Suitsunäljas vangid vehkisid vangivalvurilt sigaretid sisse

7. detsember 2017 ERIK KALDA
Vanglates on praegu suitsetamine keelatud, kuid kinnipeetavad ei taha sellega leppida ja vaidlevad justiitsministeeriumiga selle üle kohtus.

Vanglates on praegu suitsetamine keelatud, kuid kinnipeetavad ei taha sellega leppida ja vaidlevad justiitsministeeriumiga selle üle kohtus.

Viru vangla kinnipeetavad vehkisid vanglatöötaja lauasahtlist sisse kolm pakki sigarette ning suitsetasid need ära, vaatamata sellele, et vanglas on praegu tubakas ja selle tarvitamine keelatud. 

 

Justiitsministeeriumi vanglate pressiesindaja Leanyka Libeon kinnitas Põhjarannikule vahejuhtumit. “Viru vanglas kadus tööruumist, kus vanglaametnik vange vastu võtab, kolm pakki sigarette. Sigaretid olid ostetud vangla poest, kuid suitsetamiskeelu tõttu neid enam suitsetada ei tohtinud,” sõnas ta.

Suitsud kuulusid vangile

Põhjarannikule teadaolevalt kuulusid sigaretid ühele kinnipeetavale, kes on kohtus vaidlustanud suitsetamise keelu, mis kehtib vanglates 1. oktoobrist. Sama kinnipeetav sai esmase õiguskaitse korras vahepeal ka suitsetamise õiguse, kuid siis korjasid vanglatöötajad talt taas sigaretid ära, põhjendades seda riigikohtu määrusega.

Küsimusele, miks sigaretid üldse vanglaametniku töölaua sahtlis olid, kui justiitsministeeriumi seisukohalt on ka sigarettide omamine vanglas keelatud, vastas pressiesindaja, et “vangide isiklike asjade lattu ei olnud neid veel viidud”. Ta lisas, et pärast vahejuhtumit tehti vangla selles osakonnas kiiresti läbiotsimine ja osa sigarette leiti üles. Praegu on sündmuse asjaolud täpsemalt selgitamisel.

Üks Viru vangla kinnipeetav rääkis Põhjarannikule, et enne oli üks vanglatöötaja provotseerinud vangi, kellele sahtlis olnud sigaretid kuulusid ja kellelt need ära võeti. Ametnik olevat vangile sigaretipakke näidanud ja öelnud, et neid ta tarvitada siiski ei saa. Mõni aeg hiljem olevat mõned vangid tunginud ametniku ruumi, vehkinud sahtlis olevad suitsupakid sisse ning jagasid sigarette seejärel omavahel. Vang rääkis ka, et suitsunäljas vangid hakkasid tubakatooteid oma kambrites tõmbama, läites need elektripistikupesade abil. Tema sõnul said vanglatöötajad jaole siis, kui tubakasuits ruumides levima hakkas. Kinnipeetava andmetel saadi läbiotsimise käigus vangidelt kätte kümmekond sigaretti.

Karistatud veel pole

Leanyka Libeon ütles, et sigarettide võtmise ja suitsetamise eest praegu kedagi karistatud ei ole, kuid mõni kahtlusalune on pandud menetluse huvides eraldi lukustatud kambrisse. “Asjaga seotud inimeste arvu me veel öelda ei saa,” lisas ta.

Mitu Viru vangla vangi on 1. oktoobrist vanglates kehtestatud suitsetamiskeelu kohtus vaidlustanud ning Tartu halduskohus lubaski esmase õiguskaitse korras mõnel neist suitsetada, kuni selgub, kas keeld on põhiseadusega vastuolus või mitte. Pärast seda, kui riigikohus leidis, et halduskohus peab võtma ka seisukoha keelu põhiseaduslikkuse kohta, enne kui kaasus jõuab riigikohtusse, otsustas justiitsministeerium keelata suitsetamise taas nendel, kellele kohus seda õiguskaitse korras võimaldanud oli.

Kuigi riigikohus ja ka Tartu halduskohus kinnitasid, et kohtu seatud esmane õiguskaitse kehtib, otsustas justiitsministeerium seda mitte täita. Riigikohtu hinnangul ei muutnud tema otsus õiguslikult esmase õiguskaitse kehtivust. Tartu halduskohtu pressiesindaja teatas aga järgmist: “Riigikohus andis oma otsuste põhjendavas osas soovitusi esialgse õiguskaitse kohaldamiseks sellistes vaidlustes. See ei tähenda, et menetlusosaline (justiitsministeerium − E.K.) võib jätta kehtiva esialgse õiguskaitse kohaldamise määruse täitmata.”