Valitsus võib pealinnast Ida-Virusse tuua 250 töökohta

6. detsember 2017 ERIK GAMZEJEV
Üks suuremaid riigipalka maksvaid tööandjaid Ida-Virumaal on Viru vangla. Justiitsministeerium kavatseb Jõhvi üle tuua ka 68 töökohaga kohtute tugiteenuste keskuse.

Üks suuremaid riigipalka maksvaid tööandjaid Ida-Virumaal on Viru vangla. Justiitsministeerium kavatseb Jõhvi üle tuua ka 68 töökohaga kohtute tugiteenuste keskuse.

Pikalt räägitud riigiasutuste töökohtade pealinnast väljaviimise seni väga üldine plaan sai pisut konkreetsema kuju, kui valitsus avalikustas eile õhtul pärast valitsuskabineti istungit ettepanekute tabeli, millised ametkonnad kui palju töökohti eri maakondadesse ja linnadesse kavatsevad üle viia. 

 

Ida-Virumaa kohta seisab selles tabelis 248,25 töökohta. Kõige suurem kolimine peaks ees ootama justiitsasutuste töötajaid. Kohtute tugiteenuste keskuse toomine Ida-Virumaale peaks tähendama 68 töökoha ületoomist. Lisaks on kavas tuua üle veel ligemale 40 töökohta ministeeriumi haldusalast.

Reinsalu ammune plaan

Justiitsminister Urmas Reinsalu on viimastel aastatel olnud valitsuses üks peamisi riigiasutuste Ida-Virumaale ületoomise pooldajaid. 2016. aasta alguses tuli ta välja ettepanekuga tuua Ida-Virusse üle ligikaudu tuhat avaliku sektori töökohta. Tolleaegsele riigihalduse ministrile Arto Aasale saadetud kirjas märkis ta, et riigiasutuste ületoomisel või rajamisel Ida-Virumaale suureneks kohalike väheintegreeritud elanike teadlikkus Eesti riigi tegevusest ning isiklik positiivne kogemus Eesti riigi toimimisest. Ent teised koalitsioonipartnerid ja ka valitsuse liikmed suhtusid tema algatusse leigelt. Reinsalu on olnud ka seisukohal, et kui valitsus hakkab riigipalgaliste töökohti pealinnast välja viima, siis oleks mõistlik koondada need suuremalt jaolt Ida-Virumaale, aga mitte jaotada laiali mööda Eestit.

Praegune valitsus valmistub aga ligikaudu tuhande töökoha väljaviimiseks üle Eesti kõikidesse maakondadesse. Valitsuse teatel esitas iga ministeerium oma haldusala kohta ise ettepanekud ja koordineerib ka töökohtade üleviimist. Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas eile, et riigiasutuste töökohtade Tallinnast väljaviimine on valitsuse prioriteet.

Pigem kadunud töökohtade arvu taastamine

Samas möönis ta, et praegune algatus pigem kompenseerib viimastel aastatel väljaspool pealinna kadunud töökohti. Ta tõi näiteks, et alates eelmise aasta algusest kuni tänavuse aasta 1. juunini vähenes Eesti regioonides kokku keskvalitsuse töökohtade arv 600 võrra. Maavalitsuste sulgemisega uuest aastast kaob veel 150 töökohta. Lisaks jääb haldusreformi tõttu töökohti vähemaks ka omavalitsustes.

“Selleks, et pakkuda kohapeal tööd ka haldusreformi käigus vabanevatele inimestele, peab riik samaväärseid töökohti kohapeal juurde looma,” ütles minister Aab, kelle sõnul tuleb edaspidi väljaspool Tallinna asuvates riigiasutustes töökohtade koondamist kooskõlastada riigihalduse ministriga.

Riigi töökohtade pealinnast ületoomise käiku iseloomustades tõi Aab Ida-Virumaa esile kui piirkonna, kus “tegevused sujuvad vastavalt plaanitule”. Samas märkis ta, et mitmete Eesti lõunapoolsete maakondadega on vaja veel tööd teha, et ka sinna rohkem töökohti tekiks.

Lisaks justiitsministeeriumile peaks Aabi tabeli järgi suurema panuse Ida-Viru riigipalgaliste töötajate arvu kasvatamisse andma ka töötukassa, kel peaks siin piirkonnas juurde tulema 31 töökohta. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ei osanud aga eile õhtul Põhjarannikule öelda, milliste töökohtadega võib tegu olla. Ta pidas tõenäoliseks, et need võivad olla mõnest teisest riigiasutusest töötukassa haldusalasse ületoodavad töökohad.

Keskvalitsuse asutustes töötas möödunud aastal ligikaudu 55 000 inimest, neist 45 protsenti Tallinnas. Piirkondadesse viiakse valitsuse teatel eelkõige neid töökohti, mis oma igapäevatöö korraldamisel ei sõltu asukohast. Pealinnast ei plaanita välja viia põhiseaduslikke institutsioone, ministeeriume ning pealinna ja lähiümbruse elanikele ja ettevõtetele teenuseid pakkuvaid asutusi.