Põhjarannik 29. novembril

29. november 2017 
Õiguskantsler Ülle Madise usub, et riigikogu võtab vastu seadusemuudatused, mis tagavad opositsioonile ka reaalselt talle seadusega ette nähtud õigused kohalikus omavalitsuses.

Õiguskantsler Ülle Madise usub, et riigikogu võtab vastu seadusemuudatused, mis tagavad opositsioonile ka reaalselt talle seadusega ette nähtud õigused kohalikus omavalitsuses.

Õiguskantsler Ülle Madise kavatseb opositsiooni õiguste kaitseks kohalikes omavalitsustes esitada ettepanekud seadusemuudatusteks, mis võimaldaks sundida volikogusid täitma kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, mida praegu on mitmel pool eiratud. “Seda probleemi ei esine mitte ainult Ida-Virumaal, vaid kogu Eestis. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uus säte ütleb, et komisjonide koostamisel peaks arvestama jõudude osakaalu volikogus, kuid ühtegi sunnimehhanismi seal ei ole,” rääkis eile Ida-Virumaad külastanud õiguskantsler Ülle Madise Põhjarannikule.

***
Jõhvi vene põhikool loodab koolimaja ehitajatele vabaks teha veel enne jõule. Praegu kohandatakse Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse tühja korpust, et seal oleks võimalik ajutiselt õppida ja õpetada. Veel novembri alguses kaaluti koolipere ajutist üleviimist eesti põhikooli, mitte tühjana seisnud ja rohkem ettevalmistusi vajavasse Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse korpusesse. Peamiselt loobuti sellest mõttest põhjusel, et see tähendanuks õhtuses vahetuses õppimist. Nii eesti kui ka vene põhikool on võrdse suurusega − 525 õpilasega − ja korraga ühe katuse alla ei mahuks.

***
Täna saab Narva tööstuspargis nurgakivi Venemaa suurima pulbervärvitehase Primatek tööstushoone, mis võib kasvada kolm korda suuremaks ning pakkuda tööd kuni 300 inimesele. Tehas peaks valmima juba uue aasta septembrikuus. Venemaa pulbervärvide tehase laienduse esimeses etapis hakatakse aastas tootma kuni 2500 tonni värvi, mida saab kasutada kõikide metallpindade katmiseks.