Aidu tuulepark nõuab kohtuniku taandamist

21. november 2017 GERLI ROMANOVITŠ
Seni kui kohus pole otsust teinud, ei saa tuuleparki Aidus edasi ehitada.

Seni kui kohus pole otsust teinud, ei saa tuuleparki Aidus edasi ehitada.

Perekond Sõnajalale kuuluv OÜ Aidu Tuulepark tegi Tartu halduskohtule avalduse taandada nende ehituslubade küsimust käsitlev kohtunik Karin Jõks, kes pole seitsme kuu jooksul jõudnud küsimuse arutamiseni. 

 

OÜ Aidu Tuulepark tegi Tartu halduskohtu esimehele taotluse taandada Aidu tuulepargi ehituslubade asja menetlev Jõhvi kohtunik Karin Jõks, kuna leiab, et kohtunik pole siiani olnud menetlusosaliste suhtes erapooletu. Peamine põhjus on see, et kohus pole tänaseni määranud istungi aega, ehkki menetluse algusest tänaseni on kulunud seitse kuud.

Eiranud mõistlikku menetlusaega

Aidu tuulepark leiab, et kohtunik on pika venitamisega eiranud mõistliku menetlusaja põhimõtet. Samuti ei ole senini jõutud tuulepargi ehitamiseks olulise taotluse läbivaatamiseni. “Kuivõrd tegemist on 160 miljoni eurose maksumusega projektiga ja viivitamine põhjustab arendajale ülisuurt majanduslikku kahju, siis peaks kohtupraktikale toetudes olema protesti kiire lahendamine kohtu jaoks prioriteet,” ütles OÜ Aidu Tuulepark juhatuse liige Andres Sõnajalg.

“Võrdluseks võib tuua Tootsi tuulepargi aastataguse kaasuse, kus istungini jõuti juba kolme kuuga,” selgitas Sõnajalg, miks ettevõte on jõudnud veendumusele, et menetlusaeg on kujunenud ebamõistlikult pikaks.

Samuti leiab tuulepargi ehitaja, et Karin Jõks ei käitu menetlusosaliste suhtes erapooletult, sest kohtunik on keeldunud Aidu tuulepargi taotletud paikvaatlusest, pole erinevalt vastaspoole taotlustest lahendanud mitmeid juba kevadel esitatud taotlusi ja on käsitlenud OÜ Aidu Tuulepark väiteid vääralt.

“Eriti kahetsusväärne on, et isegi OÜ Aidu Tuulepark esitatud taotlust aegumise läbivaatamiseks ei ole kohtunik Karin Jõks tänaseni lahendanud,” rääkis Sõnajalg.

Sõnajalg ütles, et Eesti kohtuniku eetikakoodeksi kohaselt peab kohtumenetlus pooltele ka näima erapooletu. Praegune kohtumenetlus neile kahjuks erapooletu ei näi.

Kohtunik otsustab taandamise üle 

Aidu tuulepark esitas kolmanda isikuna Tartu halduskohtule kohtuniku taandamise avalduse kõnealuses haldusasjas 14. novembril.

Esmalt peab taandamisavalduse lahendama asjaga tegelev kohtunik ise. Kui asja lahendav kohtunik enda taandamisega ei nõustu, võtab sama taotluse asjus seisukoha kohtu esimees.

“Taandamistaotluse menetluse ajal saab kohtunik teha üksnes edasilükkamatuid menetlustoiminguid. Kohtunik Karin Jõks lahendab taandamistaotluse määrusega esimesel võimalusel, järgmise nädala jooksul. Kuna kohus võtab seisukoha Aidu tuulepargi etteheidete osas kohtumääruses, siis ei ole enne seda kohane anda neile sisulisi vastuseid. Küll aga teeme seda mõistagi pärast kohtumääruse teatavakstegemist,” ütles kohtu pressiesindaja Krista Tamm.

Tamm lisas, et kohus ei saa siiski nõustuda etteheitega, et menetlus on olnud ebamõistlikult pikk, kuna kohtuasi ei kuulu nende hulka, mida kohus peab halduskohtumenetluse seadustiku alusel lahendama eelisjärjekorras.

“Väärib kordamist, et kohus lahendab asju üldises ehk asjade kohtusse saabumise järjekorras. Seadus ei anna kohtuasjade lahendamisel eesõigust isikutele, kellel on suuremad rahalised huvid. Kõik on seaduse ees võrdsed,” ütles Tamm, kelle sõnul sõltub kohtuasja lahendamise kiirus siiski konkreetse kohtuniku töökoormusest ning sellest, kui palju on tal lahendada kiireloomulisi asju, nagu näiteks esialgse õiguskaitse taotlused. Menetlusosalistel on õigus esitada menetluse kiirendamise taotlus, seda saab aga teha alles siis, kui asi on kohtu menetluses olnud vähemalt üheksa kuud.