Põhjarannik 17. novembril

17. november 2017 
Narva elektrijaamades aastakümnete jooksul põlevkivi põletamisel tekkinud tuhast on moodustatud hiigelsuured platood. Nende kasvatamist saaks pidurdada, kui õnnestub rakendada lendtuha taaskasutamise võimalusi.

Narva elektrijaamades aastakümnete jooksul põlevkivi põletamisel tekkinud tuhast on moodustatud hiigelsuured platood. Nende kasvatamist saaks pidurdada, kui õnnestub rakendada lendtuha taaskasutamise võimalusi.

Ringmajandus on moodne väljend jäätmete tooraineks muutmise kohta. Üks mitmetest plaanidest, mida põlevkivituhaga peale hakata, on OÜ Minerplast kavatsus hakata Narva jaamade kõrval lendtuhast plastitööstuse jaoks polümeergraanuleid tootma.

***
Eesti Vabariigi valitsus andis eile keskkonnaministeeriumile nõusoleku anda sihtasutusele Aidu Veespordikeskus tasuta üle 15 kinnistut ning müüa kolm. See lahendab lõpuks Aidu sõudekanali ja veespordikeskuse omandiküsimuse, mis on seni piiranud seal teenuste pakkumist ning arendamist.

***
Ida-Virus investeeritakse lähiaastail turismi ligi 16 miljonit piirkonna konkurentsivõime tugevdamiseks mõeldud eurot. Alanud on maakonna suurim müügikampaania, mis tutvustab nii praegusi kui tulevasi puhkamisvõimalusi.