Alutaguse vallavanemaks sai Tauno Võhmar

11. november 2017 KÜLLI KRIIS
Istungi hakul tõid saali elevust saadikutele head õnne soovima tulnud mardisandid.

Istungi hakul tõid saali elevust saadikutele head õnne soovima tulnud mardisandid.

Istungi hakul tõid saali elevust saadikutele head õnne soovima tulnud mardisandid.

Istungi hakul tõid saali elevust saadikutele head õnne soovima tulnud mardisandid.

Alutaguse vallavolikogu kinnitas eile vallavanemaks Tauno Võhmari ja viieliikmelise vallavalitsuse ning valis oma  komisjonidele juhid.

 

Alutaguse vallavolikogu teise istungi juhatasid sisse mardisandid, kes soovisid saadikutele kasevitsaga antud nähvakate saatel, et nad ise usinad ja terved oleksid ning mõistus terav püsiks.

“Et teil oleks nägu naeru täis, et vallakassa oleks raha täis, et vallarahvas oleks rõõmu täis ja et teil kellelgi pahandusi ei oleks,”  puistati saalipõrandale õnne toovaid viljateri.

Edasi asus volikogu nende soovide täitmise nimel tööd tegema.

4+1 komisjoni

Otsustati moodustada volikogu juurde neli alalist komisjoni, valdkondadeks eelarve ja majandus, haridus ja kultuur, revisjon ning keskkonnakaitse.

Iga komisjoni esimehe ja aseesimehe kohale esitati vaid üks kandidaat, kes ka valituks osutus.

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees on volikogu esimees Raivo Raap, aseesimees Aivo Tamm; haridus- ja kultuurikomisjoni esimees on Annely Oone, aseesimees Priit Palmet; revisjonikomisjoni esimees on Kalle Kuusik, aseesimees Madis Arm; keskkonnakomisjoni esimees on Paul Kesküla, aseesimees Aivar Talistu.

Lisaks moodustati üks ajutine komisjon − sotsiaalkomisjon, mille ülesanne on vallas sotsiaalteenuste ja -toetuste ühtlustamise õigusaktid välja töötada. Komisjoni tegevus kestab kuni nende õigusaktide vastuvõtmiseni.

Sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Annes Kingu, aseesimeheks Annely Oone.

Määrati ühinemistoetuse taotluse esitaja (Iisaku vallavalitsus) ning volitati uut vallavalitsust tegelema valla sümboolika väljatöötamisega, mis tõenäoliselt tähendab konkursi korraldamist. Sihiks seati, et vabariigi aastapäevaks peaks uus sümboolika olemas olema.

Varasemaid vigu ei korda

Seni kui valimiskomisjon ainsana vallavanema kandidaadiks esitatud senise Mäetaguse vallavanema Tauno Võhmari nime valimissedelitele kandis, oli volikogu liikmetel võimalus teda ennast kuulata ja küsitleda.

Võhmar meenutas aastaid Toila, seejärel Jõhvi  ja lõpuks Mäetaguse vallavanemana, märkides, et on püüdnud sellest rollist välja saada, ent on iga kord hoopis kodule lähemale kukkunud.

“Alates 1997. aastast elan Tammetagusel, kus on mu emakodu, isakodu on Kalinal,” täpsustas ta.

Võhmar toonitas, et pooldab avatud juhtimist ja sõnapidamist, ei salli skeemitamist ning tahab enda ümber koguda need inimesed, kellel on samasugused väärtushinnangud.

Vastates küsimusele tehtud vigade kohta, mida Alutaguse vallas vältida tuleks, ütles Võhmar, et 2009. aastal Jõhvis uuesti vallavanemaks saades oleks ta pidanud tulemuslikuma juhtimise nimel mõned inimesed välja vahetama, ent oli liiga pehme ja lõpuks kannatas seetõttu ka ise.

“Enam ma seda viga ei tee,” kinnitas ta.

Võhmar sai volikogult 13 poolthäält, kaks sedelit olid kehtetud.

Teised ei tahtnud

“Mul polnud alternatiivi − teised praegused vallavanemad polnud nõus sellesse ametisse hakkama. Kui mina ka poleks nõus olnud, oleks jäänud mulje, et lahjad mehed need Alutaguse omad.  Ma saan selle tööga hakkama!” pole tal enda sõnul mingeid hirme.

Ühe värskelt ühinenud omavalitsuse juhtimise kogemus − Jõhvi vald + Jõhvi linn − on tal tagataskus olemas.

Alutaguse vallavalitsus kinnitati vastse vallavanema ettepanekul viieliikmelisena: lisaks vallavanemale  üks liige − praegu Mäetaguse abivallavanem Kairi Soomer − ja kolm palgalist liiget, endised vallavanemad Oleg Kuznetsov (Illuka), Taavi Vogt (Alajõe) ja Andrus Toss (Tudulinna).