Katri Raigi fraktsioon läheb oma õigusi kohtusse kaitsma

10. november 2017 ILJA SMIRNOV
Ants Kutti leiab, et opositsiooni saadikuid komisjonidest tõrjudes rikub Keskerakond Narva volikogus kohaliku omavalitsuse korralduse seadust.

Ants Kutti leiab, et opositsiooni saadikuid komisjonidest tõrjudes rikub Keskerakond Narva volikogus kohaliku omavalitsuse korralduse seadust.

Narva volikogus opositsioonis olev Katri Raigi juhitav fraktsioon Meie Narva kavatseb vaidlustada kohtus Keskerakonna saadikute hääletamised, mille tulemusel ei pääsenud viis nende fraktsiooni liiget ühtegi volikogu komisjoni. 

 

Narva volikogus moodustati teisipäeva õhtul 12 komisjoni. 31kohalises volikogus 23 saadikuga esindatud Keskerakond tõrjus neist enamiku opositsiooni kuuluva fraktsiooni Meie Narva liikmetest.

Igal saadikul on õigus kuuluda komisjoni

Meie Narva tegi iga hääletuse eel avalduse, tuletades meelde, et komisjoni esimees rikub kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, kui ta keeldub sinna võtmast opositsiooni saadikut. Kuid see ei kõigutanud keskerakondlaste meelekindlust.

Fraktsiooni Meie Narva esindaja Ants Kutti tuletas meelde, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on igal volikogu liikmel õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. “Ma leian, et seda õigust on jämedalt rikutud,” ütles ta.

Ta meenutas, et just selliste olukordade vältimiseks on riigikogu teinudki asjakohase seaduseparanduse. “Kuid siin sülitatakse seaduse peale. Sellega näitavad nad kõige madalamat poliitilist kultuuri, õigemini kultuuritust. Nad eiravad jultunult teiste volikogu liikmete õigusi,” tõdes Kutti, lisades, et keskerakondlaste selline käitumine vaidlustatakse kas halduskohtus või mõnes järelevalveorganis.

Kutti on murelik, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei sätesta vastutust sellise rikkumise eest. “Ma mõistan, et pole võimalik teha selliseid seadusi, mis arvestaksid kõikvõimalikke erijuhtumeid. Seaduses ei saa ette näha, et Narvas leidub inimesi, kellele on kõik poogen, vabandage väljenduse eest,” arutles Kutti. “Kuid kui me lepiksime toimuvaga, siis milleks meile üldse on riigikogu vaja, milleks seal seadusi vastu võetakse? Mis tsirkus see on?”

Värsked seaduse täiendused

Narva opositsionääridel ja teiste seas ka Ants Kuttil olid samasugused probleemid komisjoni pääsemiseks ka neli aastat tagasi toimunud valimiste järel. Päev pärast tänavusi kohalikke valimisi ehk 16. oktoobrist hakkasid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kehtima veel mitmed volikogude komisjone puudutavad täiendused.

Narva opositsionäärid juhtisid teisipäevasel istungil väsimatult tähelepanu seaduse uuele klauslile, et komisjoni koosseisu kujundamisel arvestatakse erakondade ja valimisliitude esindajate osakaalu volikogus. Narva volikogus eirati ka seda põhimõtet, kuna Meie Narvale kuulub volikogus veerand kohtadest.

Fraktsiooni Meie Narva kuuluv Sergei Gorlatš leiab, et komisjonide esimehed lähtusid liikmeid esitades vaid keskfraktsiooni koosolekul sündinud kokkulepetest. Üksnes ühistute komisjoni esimees Jelena Pahhomova julges esitada oma komisjoni liikmeks ühe opositsiooni esindaja − Viktor Šemarini. Meie Narva saadikutest pääsesid komisjoni veel vaid Veera Grigorjeva tänu sellele, et ta valiti eelmisel istungil sotsiaalkomisjoni aseesimeheks, ja Katri Raik, kes pääses automaatselt strateegilisse komisjoni, kuna sinna kuuluvad traditsiooniliselt kõikide fraktsioonide esimehed.

Ülejäänud viis opositsionääri tõrjuti keskerakondlaste häälteenamusega kõigist komisjonidest.

Jefimov pole opositsiooniga rahul

Narva volikogu esimees Aleksandr Jefimov ütles, et nad tõlgendavad seadusemuudatusi teisiti kui Meie Narva. “[Kohtu]praktikat nende muudatuste asjus veel pole,” meenutas ta.

“Nende [Meie Narva saadikute] ettepanekud läksid hääletusele, kuid ei leidnud enamuse toetust. Volikogu on kollegiaalne organ, kus kõike otsustatakse hääletamisega. Seetõttu on otsused seaduslikud,” oli Jefimov kindel.

Ta rõhutas, et seadus ei kohusta komisjoni esimeest võtma oma komisjoni iga volikogu liiget, kes seda soovib.

Jefimov ütles, et selline opositsiooni saadikute ignoreerimine tuleneb sellest, et nad on selle koosseisu töö algusest peale asunud vastuseisu, aga mitte koostoimimise teele. “Kõige halvem on, et nad on võtnud oma ülesandeks segada kaarte, kiusu pärast torkida ja nii edasi,” ütles Jefimov, pidades silmas eelkõige eelmisel nädalal toimunud komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimisi, kus opositsioonil õnnestus hääletamise eripära ära kasutades takistada keskerakondlastel panna komisjonide etteotsa kõiki soovitud saadikuid.