Keskerakond mängiti Lüganusel opositsiooni

26. oktoober 2017 GERLI ROMANOVITŠ
Üks, milles uus võimuliit on kokku leppinud, on see, et Kiviõli ja Sonda ühinemislepe avatakse, et Lüganuse sinna sisse kirjutada. Pildil allkirjastavad lepet Kiviõli linna juhid Nikolai Vojeikin (vasakult) ja Eldur Lainjärv ning Sonda poolt Veiko Erm ja Andrea Eiche.

Üks, milles uus võimuliit on kokku leppinud, on see, et Kiviõli ja Sonda ühinemislepe avatakse, et Lüganuse sinna sisse kirjutada. Pildil allkirjastavad lepet Kiviõli linna juhid Nikolai Vojeikin (vasakult) ja Eldur Lainjärv ning Sonda poolt Veiko Erm ja Andrea Eiche.

Kolm Lüganusel hääli saanud nimekirja − valimisliidud Meie Vald ja Meie Kodu ning Reformierakond − on otsustanud moodustada liidu, mis jätab valimistel enim hääli saanud Keskerakonna opositsiooni. 

 

Lüganuse vallas, kus kõik volikogusse pääsenud nimekirjad kogusid 19 volikogukohast 3-6, peeti läbirääkimisi koalitsiooni sünniks rohkem kui nädal aega. Kuna koalitsiooni oleksid saanud kahekesi moodustada ainult Keskerakond ja valimisliit Meie Vald, kes erakonna sisetülide pärast omavahel koostöö välistasid, tuli koalitsiooni tegemiseks leida vähemalt kolm partnerit, mis venitas läbirääkimised pikaks.

Esmaspäeva õhtul leppisid kolm nimekirja − valimisliidud Meie Vald ja Meie Kodu ning Reformierakond − kokku, et liigutakse edasi koos. Kuna neil on kokku koalitsiooni moodustamiseks vajalikud kümme häält, sündis sellega ka uus võimuliit, mis jättis pikka aega Kiviõlis tooni andnud Keskerakonna opositsiooni.

Samasugused seisukohad

Valimisliidu Meie Vald esinumber Andrea Eiche kinnitas fakti, et kümneliikmeline seltskond on otsustanud ühiselt valla asju ajada, ehkki koalitsioonileppe koostamiseni veel jõutud ei ole. “Mina isikult ei näe vajadust koalitsioonileppeks ning leian, et kui mees annab sõna, siis ta seda ka peab, kuid kui teised osapooled peavad mõistlikuks kokkulepped fikseerida, siis me seda teeme,” ütles ta.

Valimistel vallas teise tulemuse teinud senine Sonda vallavanem tõdes, et tekkinud kooslus on kõige loogilisem ja mõistlikum. Sama meelt olid ka Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liidu taustaga valimisliit Meie Kodu.

Reformierakonna Lüganuse piirkonna juhi Heidi Uustalu sõnul rääkisid nad läbi kõikide võimalike partneritega ning pidasid maha korralikke sisevaidlusi. “Aga mida aeg edasi, seda rohkem sai selgeks, et meie vaated on selle seltskonnaga kõige sarnasemad,” ütles ta.

Ka valimisliidu Meie Kodu liider Risto Lindeberg tunnistas, et enne otsuse tegemist peeti mitmeid läbirääkimisi ning otsus ei tulnud kergelt. “Me kõik tegime ühe sammu tagasi, et saaks astuda kolm edasi,” vihjas Lindeberg isikutevahelistele konfliktidele, mis koalitsiooni moodustamise keerulisemaks tegid.

Sündinud liit on aga kõigi hinnangul mõistlik, sest lisaks samasugustele vaadetele ning eesmärkidele kaasab see oma esindajatega tervet piirkonda.

Lüganuse ei jää välja

Sündinud liit on teinud ettepaneku koostööks ka Lüganuse valla taustaga valimisliidule Oma Valla Eest. Ühelt poolt tähendaks see Lüganuse valla suuremat kaasatust, teisalt tähendaks laiaulatuslikum koalitsioon suuremat ülekaalu ja kindlust.

Valimisliidu Oma Valla Eest esinumber Marja-Liisa Veiser kinnitas, et ettepanek neile on tehtud ning kolmapäeva õhtuks vastavad nad sellele kindlasti. Ta kinnitas nende jätkuvat valmisolekut teha koostööd kõigi nimekirjadega, kuid kindlat seisukohta ta tehtud ettepaneku kohta veel ei öelnud. “Aus on enne seda valimisliiduga arutada. See ei saa olla ühe inimese otsus,” ütles ta.

Pärast seda kui neljanda osapoole vastus selge, koguneb koalitsioon uuesti, et arutada juba täpsemalt seda, millist rolli keegi täitma hakkab ning kes valitakse reedel toimuval uue koosseisu esimesel istungil volikogu esimeheks.

Hoolimata sellest, kas Oma Valla Eest tuleb koostööga kaasa või ei, on osapooled kokku leppinud ühinemislepingu avamises. Kuna Lüganuse lahkus läbirääkimiste laua tagant ning nad sundliideti, ei ole leppes Lüganust puudutavaid asju. “Inimeste suhtes on aus, et me leppe avame ning Lüganuse valda puudutava sinna lisame,” ütles Eiche. Ühinemisleppe avamiseks peab sellega nõustuma kaks kolmandikku volikogu koosseisust.

Olukord võib muutuda

Keskerakonna kohalik liider Dmitri Dmitrijev tunnistas, et olukord, kus on sündinud koostöö nende inimeste vahel, kes varem üksteisega koostöö välistasid, on üsna ootamatu. “Meie tegime neljale nimekirjale oma ettepaneku. Kui nad sellega nõus pole, on see nende otsustada,” ütles ta, lisades, et selles, mis puudutab kohtade jagamist, on Keskerakond kõige tagasihoidlikum ning ei nõua ei volikogu esimehe ega vallavanema positsiooni.

Ehkki Keskerakonnale on Kiviõlis opositsiooni jäämine pärast pikki aastaid võimul olemist uus olukord, on erakond riigis olnud aastaid opositsioonis ning seal hästi hakkama saanud. Ka Dmitrijev lubab tõstatada neid teemasid, mis nende nimekirja jaoks olulised. Näiteks korteriühistute teema. “Mina näen, et valdade ja maapiirkonna esindatus volikogus on sellise koalitsiooni puhul väga hea, kuid Kiviõli linn hästi esindatud pole,” tõdes ta.

“Aga eks me näe, kuidas uus koalitsioon hakkama saab ning kauaks seda koostööd jätkub,” ütles ta, vihjates võimalusele, et olukord võib ruttu muutuda ning juba reedel võib seis olla hoopis teistsugune.