Kus on pealinnast ületoodavad riigipalgalised töökohad?

25. oktoober 2017 

Kümned maavalitsuse töötajad on saanud kätte koondamisteated. Peagi ootab sama saatus suurt hulka haldusreformi käigus ühinevate omavalitsuste ametnikke.

Riigivõimu esindajad on juba aastaid rääkinud suurtest plaanidest, kuidas hakatakse praegu pealinnas paiknevaid riiklikke ametikohti provintsidesse ümber kolima. Et see aitab võidelda ääremaastumisega ja on ühtlasi üks uus võimalus haldusreformi käigus üle jäävatele omavalitsusametnikele.

Nüüd, kus koondamised on alanud, ei ole riigiasutuste kolimisega aga siiani mitte midagi sisulist veel toimunud, kui just päris üksikuid töökohti mitte arvestada. Samas on aastate jooksul maakondadest kadunud sadu riigipalgalisi ametikohti.

Praegu oleks sobiv aeg rakendada omavalitsustöö kogemusega inimesi riigiametites. Nad ei peaks uue töökoha leidmiseks mõtlema kodukandist ära kolimisele või otsima uut tööd eraettevõtetes. Muidugi on eriti hea, kui mõni koondatud ametnik ise ettevõtjaks hakkab ja ise teistele tööd pakkuma asub. Aga vaevalt et seda paljud suudavad teha.

Kui riigiametite ületoomisega veel väga kaua venitatakse, siis poole aasta pärast on enamik praegu vabanevaid ametnikke end juba uuel tööl sisse seadnud. Siis on kolimise ärajätmisel jällegi hea tuua ettekäändeks, et tahtsime küll, aga kahjuks ei tulnud välja, kuna kohapeal pole võimalik leida sobivaid töötajaid.