Analüüs viitas korruptsiooni võimalusele Jõhvi hooldekeskuses

20. oktoober 2017 ERIK KALDA
Jõhvi hooldekeskus oli enne möödunud valimisi Jõhvi volikogus nii oluliseks teemaks, et sellele pühendati erakorraline istung.

Jõhvi hooldekeskus oli enne möödunud valimisi Jõhvi volikogus nii oluliseks teemaks, et sellele pühendati erakorraline istung.

Jõhvi hooldekeskuse kohta tellitud finantsmajanduslik analüüs tuvastas, et asutuse toitlustamiskulud on tavatult kõrged, mis tuleneb sellest, et teenuse ostuks pole läbi viidud hanget, see aga võib analüüsi teinud asjatundja arvates viidata korruptsioonile.  Uurimisasutustele on hooldekeskuse kohta esitatud juba kaks avaldust. 

 

Läinud suvel, kui ametist lahkus hooldekeskuse juht Elle Seliverstova, kellele maksti üle 13 000 euro suurune hüvitis, tekitas see volikogus pahameelt, sest raha maksti vallaeelarvest ning suulise korralduse selleks andis vallavanem Eduard East kaks päeva enne seda, kui volikogu ta ametist tagandas.

Liiga suur toidukulu 

Volikogu kutsus selle tõttu kokku erakorralise istungi, kus otsustas volitada vallavalitsust pöörduma prokuratuuri, et selgitada, kas tegu võib olla seaduserikkumisega.

Räägiti ka hooldekeskuse kehvast rahalisest seisust ning vallavalitsus otsustas tellida keskuse tasuvusanalüüsi. Selleks korraldati hange, mille võitis OÜ Majanduskonsultatsioonid, kes tõstis analüüsis esile hooldekodu toitlustamisega seonduva.

“SA Jõhvi Hooldekeskus toitlustamise kulu enam kui 30% suurune osatähtsus kogukuludes ja üle 33% suhe majandustuludesse on anomaalia. Olukorra teeb intrigeerivaks asjaolu, et enam kui 164 000 euro suuruse aastakulu tekitamiseks ei ole SA Jõhvi Hooldekeskus korraldanud mingit hankekonkurssi, kuigi kasutab välist teenusepakkujat. Nimetatud fakt on hangetega seotult kohalikele omavalitsustele ja kohalike omavalitsustega seotud organisatsioonidele kehtestatud reeglite ränk rikkumine,” seisab analüüsis.

Analüüsi läbi viinud Andrus Mölder väidab, et nimetatud rikkumine ongi viinud olukorrani, kus Jõhvi hooldekeskus maksab toitlustamise eest oluliselt kõrgemat hinda, kui oleks mõistlik. “Välistada ei saa, et olukord on seotud ka korruptsiooniga, mis tähendab, et kindla hankija ilma konkursita väljavalimine on seotud kellegi korruptiivse tuluga. Samuti ei saa välistada, et toitlustamise väga kõrge kulu on seotud vähemalt osaliselt toidu vargustega (mis kahjuks on ka tänapäeval Eestis toiduga kokku puutuvates organisatsioonides väga tavaline nähtus) hooldekodus kohapeal,” leitakse selles analüüsis.

Hooldekeskuse endine juht Elle Seliverstova ütles Põhjarannikule, et 16 aasta jooksul, mis tema keskust juhtis, vahetus neli toitlustajat ning kui esimesed kolm lasid kvaliteedilati liiga alla, siis neljanda toitlustajaga tehti leping paljuski ka sel põhjusel, et selle firma omaniku ema oli hooldekeskuse elanik. “Mõtlesin, et kui tema enda ema elab siin, siis ega ta ei too siia ebakvaliteetset toitu,” sõnas Seliverstova.

Etteheiteid polnud

Ta lisas, et aastate jooksul pole toidu ega selle kvaliteedi kohta mingeid etteheiteid olnud. Mis puudutab aga seda, miks toitlustamiseks ei korraldatud hanget, siis see oli Seliverstova sõnul nõukogu küsimus. “Nõukogu ei andnud mulle aastate jooksul kordagi korraldust see hange läbi viia,” sõnas ta.

Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste ütles, et toidu kõrgele hinnale juhtis tähelepanu keskuse uus juht Messurme Pissareva. Nüüdseks on moodustatud  hankekomisjon ning keskusele toitlustusteenuse osutamise hange on välja kuulutatud. Tammiste ütles, et tasuvusanalüüsis võrreldi toitlustuse hindu teiste samalaadsete asutustega üle Eesti ning kui mujal moodustab see 20-16 protsenti kogukuludest, siis Jõhvi hooldekeskuses on see üle 30 protsendi.

28. septembril toimunud volikogu istungil teatas volikogu revisjonikomisjoni esimees Sergei Andrejev volikogule: “Annan teada, et kutsun revisjonikomisjoni kokku tuleval nädalal ja pöördume prokuratuuri avaldusega, miks pole toitlustamise korraldamiseks hanget korraldatud.”

Andrejevi sõnul esitas ta avalduse korruptsioonikuritegude büroo Ida osakonnale.

Kohalikel valimistel Andrejeviga ühes valimisliidus Jõhvi volikokku kandideerinud Elle Seliverstova on veendunud, et kogu hooldekeskuse ümber toimuv on seotud valimistega.