Kohtla vallavolikogu otsus eirab seadust ja kokkuleppeid

14. oktoober 2017 KÜLLI KRIIS
Seitse aastat remonti oodanud Kukruse mõisa läänetiib peab tööde algust veel mõnda aega ootama.

Seitse aastat remonti oodanud Kukruse mõisa läänetiib peab tööde algust veel mõnda aega ootama.

Kohtla vallavolikogu andis vallavalitsusele loa kinnitada Kukruse mõisahotelli hanke tulemused, kuigi parim pakkumine ületas hanke tingimustes määratud summat, ning jättis selle ühinevate naabervaldadega kooskõlastamata. 

 

Möödunud aasta lõpus andis Kohtla vallavolikogu vallavalitsusele nõusoleku võtta Kukruse mõisahotelli ehitamiseks 600 000 eurot laenu. Sellega olid päri ka naaberomavalitsused Kohtla-Nõmme ja Toila vald, kellega parasjagu ühinemisläbirääkimisi peeti.

Piirsumma − 500 000 eurot ilma käibemaksuta − kirjutati sisse ka riigihankesse.

Parima (odavaima) pakkumuse teinud OÜ Scandec Ehitus pakkus tööde hinnaks (koos käibemaksuga) 656 360  eurot ja 32 senti, mis ületas nii hankes märgitud hinnapiiri kui ka naabritega kokku lepitud summat.

Lisapunkt päevakorda 

27. septembril toimunud Kohtla vallavolikogu istungi alguses täiendati volikogu esimehe Arno Rossmani soovil päevakorda punktiga “Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks”. Jutt oli Kukruse mõisahoone renoveerimata osa hotelliks ehitamise hankest ja ehituslepingu sõlmimisest.

Vallasekretär Tiina Albi teavitas volikogu, et sel istungil saab asja ainult arutada, mitte aga otsust vastu võtta, kuna küsimus võeti päevakorda alles nüüdsama ja eelnõuga pole keegi tutvunud. (Seaduse järgi peavad istungil arutusele tulevad küsimused olema volikogu liikmetele teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne istungit − toim.)

Volikogu esimees leidis aga, et kui otsust praegu vastu ei võeta, jääb see töö tegemata, ning tegi ettepaneku anda vallavalitsusele nõusolek sõlmida leping algul planeeritust suuremas mahus.

Volikogu kiitis ettepaneku seitsme poolthäälega heaks, märkides otsuses, et nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks antakse summas 656 360  eurot ja 32 senti “Kohtla valla eelarvest aastatel 2017- 2018″. Teatavasti on 2018. aastal tegemist juba ühinenud Toila valla eelarvega.

2. oktoobril andis vallavalitsus korralduse, millega tunnistas edukaks OÜ Scandec Ehitus pakkumuse ning volitas vallavanemat nendega lepingut sõlmima.

Naabrid nördinud

Toila vallavolikogu esimees Roland Peets ütles, et tema silmis on Kohtla valla juhid selle otsusega oma aktsiad natuke maha mänginud.

“Seal on rikutud ka teatud korda − volikogu peab lähtuma seadustest −, aga nad ei ole tahtnud oma plaanidest informeerida ei Toila ega Kohtla-Nõmme valda. Selle otsuse juures on kiirustamise märgid − nagu partnereid enam ei usaldataks. Ma ei saa vallajuhtide hirmudest aru, aga see otsus tekitab neist natuke teise arusaama, kui see senini oli.”

Peetsi sõnul oli see teema eile ka Toila vallavalitsuse istungi päevakorras.

“Suhtun sellesse otsusesse väga-väga taunivalt,” ütles Kohtla-Nõmme vallavolikogu esimees Tarmo Kütt. “Sellesama volikogu istungi päeva hommikul oli meil juhtgrupis ühinemislepingu lisa allakirjutamine − Kohtla valla esindajad ei maininud sõnagagi, et neil selline otsus plaanis on. Ehkki enne olime koos Toilaga andnud neile nõusoleku laenu võtta selle tingimusega, et nad hoiavad meid edasisega kursis. Võtta nüüd enda peale selline suur kohustus ilma teisi teavitamata… Nii ei tehta! Sel asjal on halb maitse man.”

Otsus emotsioonide tasemel 

Arno Rossman tunnistas eile, et tegemist oli emotsioonide tasemel vastu võetud otsusega ning tagantjärele tark olles poleks pidanud seda tegema.

“Hankelepingut me ei sõlmi; kuna volikogu selles koosseisus enam kokku ei tule, siis ise me seda otsust tühistada ei saa. Tühistamine − ka hanke tühistamine, sest muud võimalust ei ole − jääb uue volikogu otsustada,” rääkis ta.

Rossmani sõnul oli neil otsust tehes mõte, et vallavalitsus peab parima pakkujaga pärast lepingu sõlmimist läbirääkimisi hinna alandamiseks, otsitakse võimalusi mingitest asjadest loobumiseks ning sõlmitakse seejärel lepingu lisa, millega hanke mahtu vähendatakse.

“Täna oleme sellest mõttest loobunud. Ma arvan, et saame parimaks pakkujaks tunnistatud ehitajaga lepingu sõlmimata jätmiseks vahest ilma sanktsioonideta kokku leppida,” lootis ta.

Küsimusele, kuidas sai volikogu üldse otsustada küsimust, mis alles istungi alguses päevakorda pandi, vastas Rossman umbmääraselt, et “volikogu võib igasuguseid asju otsustada”.