Valemängijad tuleb välja hääletada

9. oktoober 2017 

Me lootsime, et seda ei juhtu, aga see ikkagi läks nii. Ka haridusministeerium ja teised institutsioonid aimasid halba juba varakult ja seetõttu saidki riigi poolt ette valmistatud hea tava reeglid, mille kohaselt hoitakse valimispropaganda koolidest eemal ning poliitikud ei kipu tänavu esimest korda valimisõiguslikuks saanud 16-17aastasi lapsi oma huvides ära kasutama.

Laupäevane Põhjarannik kirjutab sellest, kuidas Narvas on valimiste eel hakatud koolidele andma korraldusi ekskursioonide tegemiseks asutustesse, kus “ekskursioonijuhtideks” on valimistel kandideerivad poliitikud. Paraku pole see tendents tajutav vaid Narvas. Samasuguseid juhtumeid on olnud näiteks Jõhvi põhikoolis, kus kandidaat käis lastele oma elust ja karjäärist rääkimas. Ka Kohtla-Järvelt on tulnud signaale selle kohta, kuidas mõni poliitik on koolitee jalge alla võtnud, et õpilasi “valgustada”.

Vahel jääb mulje, et valimiste eel pole mõnedel poliitikutel enam üldse mingeid moraalseid pidureid ja käitutaksegi põhimõttel, et mis otseselt seadusega keelatud ei ole, on lubatud. Selge, et valimiskampaania reegleid ei saa karistusseadustiku paragrahvide abil lahti kirjutada, nagu ka paljudes teistes valdkondades, ning sellepärast ongi sageli välja töötatud hea tava reeglid.

Aga Narva juhtum näitab ilmekalt, kuidas võimulolijad nahaalselt nende käes olevat administratiivset ressurssi kuritarvitavad, et saada konkurentide ees eelist. Ja kahjuks pole see Ida-Virumaal ainult Narva, vaid ka teiste suuremate linnade probleem, kus võimulolijate nimekirjades kandideerivad haridus- ja teiste munitsipaalasutuste juhid-töötajad, kus munitsipaalasutustesse ilmuvad vaid võimupartei esindajaid tutvustavad materjalid jne.

Aga suurim jõud seda kõike muuta on valijate kätes − vaid neil on võim valemängijad välja hääletada.