Õiguskantsler manitses Narva võime valimiskampaanias lapsi ära kasutamast

9. oktoober 2017 ILJA SMIRNOV
Ekskursioonid ASi Narva Vesi nüüdisaegsesse veepuhastusjaama toimusid juba kaks aastat tagasi, kui käis uute masinate seadistamine. Sellele fotole on jäädvustatud ekskursandid − Narva linnavolikogu liikmed. Tänavu septembris, kuu aega enne valimisi, jõudis kätte aeg tutvustada veepuhastusjaama ka gümnaasiumiõpilastele.

Ekskursioonid ASi Narva Vesi nüüdisaegsesse veepuhastusjaama toimusid juba kaks aastat tagasi, kui käis uute masinate seadistamine. Sellele fotole on jäädvustatud ekskursandid − Narva linnavolikogu liikmed. Tänavu septembris, kuu aega enne valimisi, jõudis kätte aeg tutvustada veepuhastusjaama ka gümnaasiumiõpilastele.

Õiguskantsleri kantselei tegi Narva haridusteenistusele märkuse selle eest, et gümnaasiumiõpilasi sunniti käima ekskursioonidel linna vee-ettevõttes, kus neile esines ettevõtte juht ja ühtlasi kohalikel valimistel kandideeriv poliitik.

 

Narva linnavalitsuse kultuuri- ja haridusosakond sai õiguskantsleri kantseleist kirja, milles informeeriti kohalikke ametnikke sellest, et nendeni on jõudnud info kooliõpilastele korraldatud eksursioonidest Narva veepuhastusjaama. Tallinna andmetel olid need ekskursioonid gümnasistidele kohustuslikud ning nendel esines ASi Narva Vesi juht, Narva linnavolikogu liige ning eelolevatel valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideeriv Aleksei Voronov.

Õiguskantsleri nõunik leiab, et see ei ole õige, ning palub gümnaasiumide direktoritele meelde tuletada, et õppeprotsessi raames valimiskampaaniat läbi viia ei tasu.

Teavitasid noored vaatlejad

Õiguskantsleri nõunik Vladimir Svet ütles Põhjarannikule, et info tuli Narvast noortelt vaatlejatelt, kes on valimiseelsel ajal ametis üle kogu Eesti. Selle eriprojekti raames hoitakse silma peal just nimelt sellel, et haridusasutustes ei rikutaks poliitilise neutraalsuse põhimõtet. Svet märkis, et nendele saadetud infot kinnitasid hiljem ka teised õpilased ja õpetajad.

Nende kogutud andmetel toimusid nimetatud ekskursioonid õppeprotsessi raames ja olid õpilastele kohustuslikud ning nendel esines lastele valimistel kandideeriv tegevpoliitik Aleksei Voronov.

“Nimetatud juhul polegi niivõrd oluline, kas ta rääkis seejuures valimistest ja Narva võimude plaanidest. Isegi kui ta enda või kellegi teise poolt hääletama ei agiteerinud, on see ikkagi vastuolus neutraalsuse põhimõttega, kuna ta on saadikukandidaat ja esineb seejuures koolilastele,” sõnas Svet.

Ta tuletas meelde, et haridusministeerium ja õiguskantsler on välja töötanud põhimõtted, mida koolid järgima peavad. Üks neist seisneb selles, et valimistel kandideerijad ei tohi õppeprotsessi raames õpilastele esineda. “Kooli töötajad moodustavad sellest reeglist küll erandi, kuid ka nende puhul rakendatakse kindlaid nõudmisi, mis keelavad õppetöö käigus agiteerida kas iseenda või siis selle erakonna poolt, mille nimekirjas valimistel kandideeritakse,” täpsustas Svet.

“Me loodame, et suurem osa Narva juhtkonnast seda probleemi mõistab ning likvideerib selle nõnda, et kas jätab ära kõik saadikukandidaatide esinemised nende ürituste raames või lükkab need ekskursioonid edasi valimisjärgsesse aega,” lisas õiguskantsleri nõunik.

Et rohkem vett joodaks

Vee-ettevõtte direktor, Narva linnavolikogu liige ja valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideeriv Aleksei Voronov on nördinud, et ekskursioonide läbiviimise protsessi sekkuti. Ta ütles, et ekskursioone uude veepuhastusjaama korraldatakse juba alates 28. juulist, mil sai läbi uute tehnoloogiliste seadmete garantiiaeg. Voronovi sõnul käivad nendel nii täiskasvanud kui ka lapsed − korteriühistute, firmade, koolide rühmad − ning toimunud on juba kümneid ekskursioone.

“Meil on käimas programm Narva vee tarbimise suurendamiseks, et seda joodaks kraanist, kuna see on parima kvaliteediga. Meie eesmärk on suurendada tarbimist 20 protsendi võrra. Me soetasime spetsiaalselt selle tarvis ka ekskursioonivarustuse ja korraldame avatud uste päevi ning ma usun, et lähima aasta-kahe jooksul saavad kõik linnaelanikud nendest ekskursioonidest osa. Ja nüüd siis äkki on kisa lahti!” on ta hämmastunud.

Voronov andis teada, et talle helistati õiguskantsleri poolt ning räägiti midagi valimiseelsete traditsioonide ja põhimõtete rikkumisest. “Paluti, et me enam ekskursioone läbi ei viiks, ehkki mingeid argumente pole.” Seejuures kinnitas ta, et mingit kihutustööd ta ekskursiooni ajal õpilaste seas ei teinud.

“Me tulime õiguskantslerile vastu ja jätsime ekskursioonid ära, kuid koolid kurdavad, et ekskursioonid olid huvitavad ja teadmisteküllased, neid aga jäeti sellest võimalusest nüüd ilma. Lükkasime need ekskursioonid edasi novembrisse,” ütles Voronov.

Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna ametnik Larissa Degel kinnitas, et info võimaluse kohta end ekskursioonile kirja panna saadeti koolidele juba kevadel.

“See oli kavas õppekäiguna ning ekskursioonile registreerimine ei olnud kohustuslik. Selle vastu tundsid huvi kõik koolid − nii munitsipaalkoolid kui ka riigikool,” ütles Degel. “Tuletan meelde, et õpilaste osavõtt kõikidest väljaspool kooli toimuvatest üritustest on vabatahtlik,” lisas ta.

Koolidele eriline tähelepanu 

“Õpilastele anti hääletamisõigus ning nüüd ei teata ise ka, mida sellega peale hakata,” on Aleksei Voronov pahane. “Kui 16-18aastastele hääletamisõigus anti, võrdsustati nad täiskasvanutega, toodi näiteks sotsioloogide ja psühholoogide uuringuid, nüüd aga seatakse nad mingisse eraldi kategooriasse − lausa omaette valijate kategooria!”

“Haridusasutuse poliitilise neutraalsuse põhimõte eksisteerib ka praegusest valimisea langetamisest olenemata: ka muus vanuses õpilastele ei tohi ajupesu teha, rääkides neile sellest, milline erakond kõige parem on. Lihtsalt praegu oli valimisea langetamine ajendiks, et ministeerium, õiguskantsler ja mõningad kodanikuühendused sellele küsimusele veidi põhjalikumalt läheneksid ning tooksid täpsemini välja põhimõtted, mida koolid järgima peavad. Kuid need põhimõtted kehtisid ka varem ning varemgi fikseeriti rikkumisi ja tehti märkusi, näiteks Tallinnas,” selgitas õiguskantsleri nõunik Vladimir Svet.

Svet tuletas meelde, et kui koolilastele viiakse läbi mingisuguseid valimiseelseid üritusi, siis peavad seal kindlasti olema esindatud erisugused platvormid ja parteid ning seda laadi üritustest osavõtt võib olla eranditult vabatahtlik. “Kui korraldatakse üritusi, mis ei ole välja kuulutatud valimiseelsetena, siis ei tohi seal kandidaatide sõnavõtte olla,” kordas ta.

Svet ütles, et infot mitmesuguste rikkumiste kohta laekub õiguskantslerile Eesti eri paigust. “Praeguseks on olnud juba kümneid erisuguseid olukordi, kuid teistest vahejuhtumitest seoses valimiseelsel perioodil korraldatavate ekskursioonidega meile teada ei ole.”

“Oluline on märkida, et üldiselt mõistavad Eesti koolide direktorid oma kohustust tagada poliitline neutraalsus ning seepärast pole massilistest rikkumistest kõnelda põhjust,” lisas Svet. “Kui aga rääkida meie fikseeritud rikkumistest, siis kõige sagedamini on tegemist valimiseelsete materjalide levitamisega koolides. Ent samuti peab märkima, et enamasti pole säärane tegevus direktoriga otseselt seotud: iga flaieri või pastaka kooli toomist ta kontrollida ei jõua.”