Põhjarannik 26. septembril

26. september 2017 
Narva politsei- ja päästehoones asuvas arestimajas pole jalutushoovi. Õiguskantsleri hinnangul pole see vastuvõetav.

Narva politsei- ja päästehoones asuvas arestimajas pole jalutushoovi. Õiguskantsleri hinnangul pole see vastuvõetav.

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid tänavu 19. juunil Narva politsei- ja päästehoones asuvat arestimaja ning tuvastasid kaks rikkumist. Nimelt on arestimaja kambrite aknad üle kiletatud, mistõttu ei pääse sinna piisavalt loomulikku valgust. Arestimaja töötajad selgitasid seda asjaoluga, et kambrite akende tagant kulgeb tee, mida mööda arestimaja töötajad pääsevad siseõue, ning klaasid muudeti läbipaistmatuks selleks, et arestandid ei saaks jälgida siseõue sisenejaid. Teiseks rikkumiseks pidas õiguskantsler jalutushoovi puudumist. Seda asendatakse arestimajas avatud aknaga kambritega, kus kinnipeetavad saavad päevas tund aega viibida. Uue jalutushoovi rajamiseks pole aga raha.

***
Kiviõli ja Sonda panevad riigilt huvitegevuseks antava lisatoetuse eest käima bussi, mis lapsed huvikooli viib ja sealt tagasi toob, ning tahab osa huvitegevusest viia seikluskeskusesse.