Tunnustus kandideerijatele

11. september 2017 

Mitmeid kuid kestnud põnevus ja spekulatsioonid selle üle, millised erakonnad ja valimisliidud eri omavalitsustes ning kuivõrd heas koosseisus mängu sekkuvad, said sel nädalal vastused. Selle põhjal saab nii mõneski linnas ja vallas juba praegu üldjoontes aimu ka sellest, milliseks võivad kujuneda valimistulemused.

Näiteks Sillamäe puhul ei tohiks olla erilist kahtlust, et seal väga pikka aega valitsenud Keskerakond säilitab oma ainuvõimu ka pärast neid valimisi. Ainsana pakub talle konkurentsi Savisaare valimisliit, kes võib küll üllatada hea tulemusega, aga ebareaalne oleks poolte sillamäelaste poolehoiu võitmine olukorras, kus teises nimekirjas on praeguse linnavõimuga tihedalt seotud inimesed.

Maakonnakeskuses Jõhvis on valimised alati ohtralt põnevust pakkunud. Seekord on aga pinget seda rohkem, et selgeid favoriite ja tugevaid liidreid pole. Konkurentsis on kuus nimekirja, kellest neli võivad saada küllaltki võrdselt hääli. See tähendab, et küsimus, kes hakkavad Jõhvit valitsema järgnevatel aastatel, ei pruugi selguda veel sugugi 15. oktoobri hilisõhtul, vaid järgnevatel päevadel, mil parema tulemuse saanud püüavad omavahel kokkuleppeid saavutada. Seetõttu tasub Jõhvis kandideerijatel olla valimiskampaania käigus konkurentide muttatrampimises mõõdukad, sest pärast valimisi võib tekkida vajadus raevukat vastast hoopis kallistada ja koos võimu jagada.

Kuigi kandideerijate seas on kindlasti neidki, kes osalevad valimistel eelkõige omakasu huvides, lootes kohalikult võimult töökohta, mõnd tellimust või muud endale kasulikku tehingut, usub Põhjarannik, et enamik inimesi on valimisnimekirjades koha sisse võtnud siirast soovist osaleda oma kodukandi elu paremale järjele aitamisel. Tunnustame neid selle eest ning soovime selgeid mõtteid ja edu valimiskampaaniaks!