Probleemi lahendamise imiteerimine

9. september 2017 

See oli 2016. aasta veebruar, kui õiguskantsler Ülle Madise vastas europarlamendi liikme Yana Toomi järelepärimisele Kohtla-Järve võlgades kortermajade soojata jätmise kohta. Toona leidis õiguskantsler, et selline olukord ei ole põhiseadusvastane, kuid olemasolevad regulatsioonid ei taga inimestele piisavat kaitset kahjude eest, mida tekitavad võlgu olevad kaasomanikud. “Olukorras, kus pakutavad lahendused ei toimi või neist ei piisa, on igati põhjendatud nõuda seadusandjalt senisest tõhusamaid lahendusi,” leidis Madise toona.

Sellest ajast peale võttis õiguskantsler selle teema oma südameasjaks ning taotles, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötaks välja tõhusad lahendused, et edaspidi vältida olukordi, kus süütud inimesed oma kodudes külma jäävad.

Nüüd on juba 2017. aasta sügis ning kui lugeda minister Urve Palo rohkem kui viieleheküljelist raportit, mida siis riigiametnikud selle aja jooksul teinud on, selgub, et käegakatsutavat mitte midagi. On algatatud mõningaid seadusemuudatusi, tehtud erisuguseid uuringuid, mille tulemusel näiteks on leitud, et tuleb tõsta inimeste teadlikkust.

See on hea näide selle kohta, kuidas väga konkreetse valusa probleemi lahendamine on takerdunud eri ametkondadesse ja samal ajal ei saa keegi öelda, et asjaga ei tegeleta. Ainult et nimetatud juhul paistab tegu olevat tegevuse imiteerimisega, millele kahjuks on kulutatud väärtuslikku aega ja maksumaksja raha. Tulemust aga ei paista kusagilt.