Põhjarannik 29. augustil

29. august 2017 
Silja Sarap Toila lasteaiast Naerumeri, kes tunnistati mullu Eesti aasta lasteaiaõpetajaks, rõõmustab palgatõusu üle nagu tema kolleegidki. "Loomulikult on suur asi, et palka tõstetakse ja riik sellesse panustab, sest praegu on see omavalitsustes nii erinev. Aga minu arvates peaks olema eesmärk, et lasteaia- ja kooliõpetaja palk on võrdne. Lasteaias on samasugused õpetajad nagu koolis."

Silja Sarap Toila lasteaiast Naerumeri, kes tunnistati mullu Eesti aasta lasteaiaõpetajaks, rõõmustab palgatõusu üle nagu tema kolleegidki. “Loomulikult on suur asi, et palka tõstetakse ja riik sellesse panustab, sest praegu on see omavalitsustes nii erinev. Aga minu arvates peaks olema eesmärk, et lasteaia- ja kooliõpetaja palk on võrdne. Lasteaias on samasugused õpetajad nagu koolis.”

Kohalikud omavalitsused saavad alates septembrist riigilt toetust lasteaiaõpetajate palkade tõstmiseks, kui nad on teinud haridus- ja teadusministeeriumile sellekohase taotluse ning tõstnud lasteaiaõpetaja palga alammäära alates 1. septembrist vähemalt 840 eurole. Ainus Ida-Viru omavalitsus, kes ei esitanud riigile õigel ajal taotlust lasteaiaõpetajate palgatõusu toetamiseks, on Tudulinna, aga sealgi lubatakse täna teha vigade parandus.
***
Kukruse mõisas esitleti ümbertõstetava Kukruse aherainemäe uut asukohta, selle valimise kriteeriume ja uue asukohaga kaasnevaid keskkonnamõjusid. Ettevalmistustööd kestavad tuleva aasta suveni, kohapeal loodetakse tegutsema hakata järgmisel sügisel või talvel. Tööd kestavad kuni kaks aastat.
***
Kui Lüganuse vald ei ole esimese nelja aasta jooksul suutnud ära teha kahte olulist investeeringut − Püssi Viru tänava remonti ning Aidu-Liiva ja Maidla vahelist kergliiklusteed −, siis viimane volikogu andis rohelise tule mõlema investeeringu tarbeks. See tähendab, et tööde ettevalmistusprotsessiga tehakse algust nüüd, objektide lõpetamine jääb aga juba järgmise volikogu ülesandeks.