Narvas hakatakse nahkhiiri loendama

16. september 2011 ILJA SMIRNOV

Piirijõe kaldanõlval asuv Väike Pimeaed ja alumine Pimeaed on kohad, kus nahkhiired peavad end alati tundma kui kodus.


Narva Pimeaia bastionides elutsevate nahkhiirte loendamiseks ja uurimiseks on vaja spetsialisti, keda Eestis pole lihtne leida.

Nahkhiirte kolooniate uurimine Pimeaias on vajalik selle looduskaitse all oleva ning praeguseks üsna metsistunud ja korrastamata pargiala taastamisprojektide elluviimiseks.

Hetkel on päevakorras vaid üks ettevalmistatud projekt – rekonstrueerimise I etapp maksumusega 350 800 eurot. Narva linna eelarvest rahastatakse projekti kümnendiku ulatuses, ülejäänud raha annab keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) – sellekohane taotlus sai heakskiidu tänavu juulis.

Nahkhiirte uurimine tehti kohustuslikuks

Esimese etapi projekt peab valmima 2012. aasta lõpuks: see hõlmab Pimeaia väikese ja alumise osa heakorrastust. Esimeses restaureeritakse purskkaev, kõrge bastioni äärne piire, väikese ja alumise pargi piirile paigaldatakse valgustid, rajatakse drenaaž ning korrastatakse haljastus.

“KIKile taotluse koostamise ajal pandi meile kohustus läbi viia nahkhiirte populatsiooni uuring,” ütles Põhjarannikule Narva linnavalitsuse linnavara- ja majandusameti projektide koordinaator Rimma Aleksejeva. “Säärase uuringuta ei tohi me Pimeaias ühtki ehitustööd alustada.”

Uurija leidmiseks kuulutatakse lähiajal välja riigihange “Narva vanalinnas elavate nahkhiirte inventuur”. Linnavalitsusest teatati, et esialgseil andmeil küsivad kandidaadid selle töö eest tuhandeid eurosid.

Spetsialiste on vähe

“Eestis ei ole kuigi palju sobiva taseme ja kvalifikatsiooniga spetsialiste,” kardab Aleksejeva juba ette. Sellegipoolest loodab ta näha uuringu tulemusi juba novembris-detsembris ja võtta looduskaitselisi nõudeid arvesse juba ehitusettevõtja leidmiseks riigihanke korraldamisel. “Et tulevased ehitajad teaksid ette, millal ja kuidas nad võivad Pimeaias töid teha,” selgitas ta.

Nahkhiirte uuringule võib kuluda kuni aasta, kuid seda uuringut läheb vaja ka Narva Pimeaia kõikide teiste osade ümberehituse projektides.

Suurim Narva nahkhiirte koloonia asub Victoria bastionil, mille tipus kasvab palju vanu puid, mille all on neljatasandilised kasematid. Narva linnavalitsuse linnavara- ja majandusameti keskkonnainspektor Dmitri Koroljov ütles, et käsitiivalised kasutavad bastionide käike nii päevase varjualusena kui ka talvitumiseks. “Valitsuse 3. märtsi 2006. a määruse nr 64 kohaselt on sellised nahkhiired nagu tiigilendlane (Myotis dasycneme), suurkõrv (Plecotus auritus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) ja veelendlane (Myotis daubentoni) teise kategooria kaitsealused liigid,” lisas Koroljov.

Pärast uuringuid võidakse keelata mõne vana puu mahavõtmine, seada ajalised piirangud kärarikastele töödele ja kehtestada ka muid piiranguid.