Prokuratuur: Jõhvi vallavalitsuse eksliikme mööblivargus leidis kinnitust

28. august 2017 ERIK KALDA
See diivan nimega Alice oli rohkem kui aasta aega politsei uurimisobjekt, kuni lõpuks tuvastati, et endine Jõhvi vallavalitsuse liige Kairi Soomer selle ametist lahkudes omastas.

See diivan nimega Alice oli rohkem kui aasta aega politsei uurimisobjekt, kuni lõpuks tuvastati, et endine Jõhvi vallavalitsuse liige Kairi Soomer selle ametist lahkudes omastas.

Üle aasta kestnud uurimine tuvastas, et 2014. aasta sügisel omastas Jõhvi vallavalitsuse endine liige Kairi Soomer vallale kuuluva mööbli, kuid prokuratuur lõpetas kriminaalasja, pidades otstarbekaks Soomerit kriminaalkorras mitte karistada.

 

“Kõnealune kriminaalmenetlus on tänaseks lõpetatud. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati, et endine Jõhvi vallavalitsuse liige oli ametist lahkudes võtnud endaga kaasa vallale kuuluva diivani ja tugitooli kogumaksumusega pisut üle 900 euro. Kuivõrd tegemist on varem kriminaalkorras karistamata inimesega ning mööbel tagastati vallavalitsusele, siis lõpetati kriminaalmenetlus oportuniteedi põhimõttel,” ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas Põhjarannikule.

Karistamist ei peetud vajalikuks

Tema sõnul tähendab see, et prokuratuuri hinnangul on piisavalt tõendeid Soomerile kriminaalsüüdistuse esitamiseks, kuid “asjaolusid arvestades ei ole isiku kriminaalkorras karistamine vajalik, et suunata teda edaspidi õiguskuulekale käitumisele”.

Oportuniteediga määrati Soomerile kohustus maksta riigituludesse 1200 eurot. Kui ta selle tegemata jätab, siis kriminaalmenetlus uuendatakse, sõnas Kallas.

Kriminaalasja lõpetamine oportuniteediga tähendab seda, et menetlus lõpetatakse, kui inimese süü ei ole suur ning menetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Kahtlusalune peab tekitatud kahju heastama või asuma seda hüvitama ning talle pannakse kohustus tasuda riigile määratud summa.

“Praegusel juhul on arvestatud, et kahtlustatav ei olnud kõrge riigiametnik, kuriteo toimepanemise ajal ei olnud ta enam ametiisikuna tööl, tema tegu ei olnud seotud tema ametikohustustega, teoga põhjustatud rahaline kahju oli väike ning lisaks sai ka kahju kannatanule hüvitatud,” põhjendas Kallas, miks ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova otsustas menetluse lõpetada.

Osteti pensionäride päevakeskusele

Erksavärvilise diivani ja tugitooli kadumine tuli ilmsiks eelmise aasta alguses, kui Jõhvi hooldekodu raamatupidaja koondati ning asjaajamine anti üle vallavalitsusele, kus raamatupidamine tuvastaski, et hooldekodus tegutseva pensionäride päevakeskuse jaoks on ostetud mööbel, mida aga kusagil pole. Siis selgus, et selleks ajaks juba vallavalitsusest lahkunud Kairi Soomer, kelle vastutusalaks oli sotsiaaltöö, hoidis hooldekodule ostetud mööblit oma kabinetis ning viis selle hiljem ametist lahkudes autoga minema.

Soomer ise ütles Põhjarannikule siis, et tema pole valla vara omastanud, vaid viis selle ära, et lasta mööbel enda kulul puhastada ja parandada.  “Seejärel jäi see katte all ühte abihoonesse, kus seisis siiani. Ma tunnistan end süüdi selles, et unustasin, sest need asjad ei olnud silma all,” väitis Soomer, kes pärast vallavalitsusest lahkumist asus tööle Mäetaguse vallavalitsusse ning jätkab siiani ka Jõhvi volikogu liikmena.

Põhjarannikul ei õnnestunud eilse päeva jooksul Kairi Soomerilt tema kriminaalasja kohta kommentaare saada.