23. august 2017 
Ekspertide hinnangul jätkuv kaevandamine Selisood ohtu ei sea.

Ekspertide hinnangul jätkuv kaevandamine Selisood ohtu ei sea.

Enefit Kaevandused taotleb keskkonnaministeeriumilt Estonia kaeveväljale väljastatud kaevandamisloa pikendamist kümne aasta võrra. Kuna loa pikendamine tähendaks, et kaevandus liiguks edasi kaitsealuste rabade suunas, algatas ministeerium keskkonnamõju hindamise. Hinnati kaevandamisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju Selisoo, Muraka, Jõuga ja Kurtna loodusalale ning Muraka linnualale, mis kõik on Natura 2000 alad.

***
Ehitajad valmistuvad Narva ajaloolise kaitsebastioni tipus asuva Pimeaia rekonstrueerimise viimaseks etapiks. Tööd algavad juba septembris ning plaanikohaselt peab projekt saama ellu viidud järgmise aasta suve lõpuks. Projekt näeb ette Victoria bastioni kasemattide kõrval asuva pargiosa rekonstrueerimist. Rekonstrueerimise käigus ehitatakse Victoria bastionile paviljon, rekonstrueeritakse Pimeaia pargi kõnniteed ja trepid, rajatakse välisvalgustus ja videovalvesüsteem, paigaldatakse pargipingid, prügikastid ja lillevaasid.