Erakonnad peavad kasvama alt üles

20. august 2017 MARTIN REPINSKI, Jõhvi vallavanema kandidaat, Keskerakond

Martin Repinski.

9. augusti Põhjarannikus kirjutas Erik Gamzejev erakondade tegevusest piirkondades väljaspool Tallinna ning leidis, et erakonnad ei pinguta piisavalt kohaliku parteielu käimatõmbamiseks.

Teiste erakondade puhul ei soovi sõna sekka öelda, kuid Keskerakonna eesmärk on kõikjal välja minna oma nimekirjaga ja teeme seda kindlasti ka Jõhvis. Erakonnaliikmed ei peaks peitma oma vastutust valijate ees, astudes valimisliitudesse.

Keskerakond on tugev erakond kõikjal Eestis ning panustab oma piirkondade ja osakondade kontoritesse nii valimiste ajal kui ka pärast neid. On väiksemaid ja suuremaid piirkondi ning tähelepanugi võib olla seetõttu neile erisugune, kuid seda enam on osakonnal ja selle juhil roll teha tööd erakonna põhimõtete eest seismisel ning uute liikmete toomisel erakonda. Minu eesmärk on Jõhvi osakonna esimehena teha selle nimel ka tugevat tööd. Initsiatiivikus ja juurdekasv peavad tulema minu arvates eelkõige kohalikult tasandilt. Osakonna aktiivsetest inimestest ja juhtimisest sõltub väga palju see, kui tugev on kogu organisatsioon. Mul on hea meel, et erakond aitab igal võimalusel selle tugevuse loomisele ka kaasa.Kui Narvas käib koosolekutel üle 50 protsendi liikmetest ja viimasest üldkoosolekust võttis osa üle 250 inimese, siis Jõhvis peeti koosolekuid ka vaid kaheksa inimesega. Mul on hea meel, et olen vastse esimehena seda numbrit tunduvalt kasvatanud. Loodan väga, et aasta pärast on meie koosolekutest osa võtmas juba üle saja inimese. Potentsiaali selleks on. Lõppkokkuvõttes pole muidugi kõige olulisem inimeste arv, vaid see, et kõik aktiivsed inimesed saaksid kohaliku elu edendamises kaasa rääkida.Endisele osakonnajuhile Kaarel Pürgile olen tänulik usalduse eest, sest just tema kutsus mind erakonna elus enam kaasa lööma ning tegi mulle ettepaneku kandideerida osakonna esimeheks. Tema abi on olnud suur. Mul on kahju ja paraku ka mõistetamatu, et erakonna oluline liige valis teise tee, kuid loodetavasti teeme tulevikus siiski tugevalt koostööd volikogus siinsete inimeste elu parandamiseks.Isiklikult olen valmis seda rolli kandma Jõhvi vallavanemana. Kuigi aastaid minuga samas majas elanud Erik leiab, et olen päästekomandona siia justkui asumisele saadetud, võin kinnitada, et olen Jõhvis hoopis viimaks kodus. Olen õppinud Jõhvi vene gümnaasiumis ja Jõhvi ametikoolis ning saanud just siit oma haridusteele ja praegusele elule ettevõtja ja tudengina Mainoris alustalad. Olen täpselt siin, kus tunnen, et olema pean. Kinnitan, et valijate usalduse korral tulen riigikogust hea meelega vallavanemaks kohalikku elu korraldama.Ühe asjaga olen aga Eriku arvamusloos vägagi nõus: valitsuse raha omavalitsustele ei tohi sõltuda sellest, kas võimul on mõni erakond või valimisliit ning kes sinna kuuluvad. Üks asi siiski on oluline ja see on stabiilsus. See on minu hinnangul Jõhvi vallamajas paraku puudu. Kui suurimadki oponendid kaitsevad vaid mõni kuu enne valimisi teineteise toetusel oma huve ning vallavalitsuse töö ja eesmärgid on ettearvamatud, pole see kindlasti positiivne. Usun, et Jõhvis suudame olla senisest paremad ning teha nii omavahel kui ka valitsusega konstruktiivset koostööd.