Meil on palju häid plaane

14. august 2017 ARTHUR SEPPERN, Jõhvi vallavolikogu esimehe kandidaat, Keskerakond

Arthur Seppern.

Jälgides kohalikku poliitilist olukorda, on mul väga kahju ja isegi piinlik, et kodulinnas Jõhvis toimub võimuvõitlus, kus rõhuasetus arendustegevustelt on üle läinud võimu ja juhtpositsioonide haaramisele. Tagajärjeks on haldusreformiga pakutud arvestatavatest vahenditest ilma jäämine. Jõhvi maine langus ja mõttetu võimuvahetus vahetult enne valimisi.

Eesti Keskerakonnas toimuv on lõhestanud ja pannud kõhklema ka Jõhvi inimesi. Usun, et meil ei ole õigus neid selle eest erakonnast välja arvata või karistada. Kaarel Pürgi, Endel Paabi ja Eduard Easti kandideerimine erisugustes valimisliitudes on nende vaba valik. Selline pretsedent oli loodud juba varem. Usun, et Jõhvi inimesi huvitab mitte võimu jagamine kandideerijate vahel, vaid see, mida valimisliidud ja kandideerijad Jõhvi arengu jaoks pakuvad ning kui reaalne on nende plaanide elluviimine!

Pakume Keskerakonna meeskonnaga valla arendamiseks nii vanu ja unustatud kui ka täiesti uusi ideid! Näiteks on üks meie ettepanek 2018. aastast üle minna kuupalgalt nädalapalgale ning see võiks toimida vabatahtlikult omavalitsuse ja allasutuste töötajatele. Koostöös riigi ja naaberomavalitsusega soovime Jõhvi ning Kohtla-Järve vahel luua tasuta ühistranspordi.

Usun, et plaan muuta Jõhvi Eesti noortepealinnaks annab hea tõuke selleks, et noored ei lahkuks siit, vaid tuleksid Jõhvi elama ja oma perekondi looma. Püüame teoks teha Lennart Meri unustuse hõlma vajunud idee luua Ida-Virumaale noortelinnak.

Tahame endise rajooni kultuurimaja (kus hiljem tegutses maakohus) praeguse omanikuga jõuda kokkuleppeni, et Jõhvi eestlaste kultuuritempel tagasi saada ja teha sinna veel üks vaba aja veetmise keskus. Variante on palju: teha sinna abielu registreerimise keskus, laste teatrimaja, meremuuseum, noorte kultuuri- ja hariduskeskus jne. Oluline on seejuures arvestada, et hoone hilisem ülalpidamine toimuks mitte valla eelarvest, vaid isemajandamise põhimõttel. See on tegelikult ka reaalne.

Jõhvi jaamahoone on samuti võimalik ellu äratada ja uue suunitlusega kasumiga tööle panna. Oleme arutanud ka Puru lennujaama ja selle territooriumi arendamist.

Koostöös erasektori ja riigiga tuleks Jõhvi ehitada Euroopa mõistes üks õige ning korralik staadion, ütleme 20 000 või 30 000 pealtvaatajale. Olemasolevad staadionid on head igapäevase trenni tegemiseks, aga kui me tahame siia meelitada inimesi väljastpoolt regiooni ja teistest riikidest, siis on vaja sobivat suurehitist. Peale sporditegemise kasutataks staadioni ka suurte festivalide ja välisartistide esinemise kohana. Samas võiksid seal toimuda ka meie laulu- ja tantsupeod.

Oleme tutvunud Jõhvi valla olemasolevate probleemidega ja püüame inimeste ettepanekud kirja panna, et sealt välja valida eesseisva nelja aasta prioriteedid, mis oleksid ka reaalselt teostatavad.

Üks meie põhilisi eesmärke on ettevõtluse toetamine ja uute töökohtade loomine vallas. Mida saab teha omavalitsus? Kõigepealt tuleb alustada omavalitsuse bürokraatia vähendamist. Vähendame igasuguste taotluste, järelepärimiste ja kooskõlastamiste tähtaegu ettevõtjatele võimalikult minimaalsele ajale, näiteks maksimaalselt kolmele tööpäevale.

Senisest suuremat praktilist abi tahame osutada korteriühistutele. Jõhvis tuleks järgida Rakvere eeskuju, kus omavalitsus aitab koos Kredexi programmiga linna majade fassaade korda teha. Korterelamute hoovidesse tuleks aidata püstitada uued mänguväljakud, puhke- ja võib-olla isegi grillimisnurgad jne.

Jõhvis peaks kindlasti olema rohkem istepinke. Kavatseme kinkida Jõhvi vallale Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli puhul 100 annetajanimelist pinki. Samuti tahame parki luua ilusa Jõhvi aukodanike allee.

Jõhvi vajab juurde vähemalt kolme suuremat laste mänguväljakut. Samuti tuleb ehitada õues trenni tegemiseks välitrenažööridega spordiplatse. Juurde tuleb rajada kergliiklusteid. Koerapidajad ootavad juba ammu jalutusplatse koertele. Kaalume ka täiesti uue asukohaga nüüdisaegse turuplatsi ehitamist. Jõhvi keskväljakut on võimalik laiendada kaubamajani ja muuta jalakäijate promenaad senisest veelgi ohutumaks. Plaanime avada jalgrataste ja elektriautode laenutuspunktid ning koostöös annetajatega tänavaraamatukogud.

Teeme ka ettepaneku avada Jõhvis spordi erikallakuga klasse. Noortele planeerime korraldada rohkem meelelahutuslikke ja vabaaja suurüritusi. 2018. aastal on plaanis käivitada Jõhvis uus omalaadne firmaüritus − jõhvikapäev.