Kas Jõhvi uus võim toetab korralagedust?

11. august 2017 ELLE SELIVERSTOVA, Jõhvi vallavolikogu liige, endine haridus- ja noorsookomisjoni esinaine

Elle Seliverstova.

Umbusaldamine võetakse ette ainult äärmuslikel juhtudel ja põhjalikult kaalutletud argumentide põhjal. Eriti siis, kui valimisteni on jäänud vaid ligi kolm kuud ning vaja on lõpetada algatatud projektid.

Oleks loogiline, et sellele eelneks selgitus, miks üks juht on parem kui teine, ning vähemalt volikogu liikmetele oleksid istungil esitatud argumendid, tegevusplaan ja eesmärgid. Juulis Jõhvis pannkookide söömise taustal võimule tulnud uued poliitilised partnerid seda ei teinud.

Tegelikult on kõik arusaadav: lihtsalt taheti juhtivaid ametikohti. Vallavanemaks pandi ilma mingisuguste kogemusteta Aleksei Naumkin, kes täidab “niiditõmbajate” soove. Vallavanem ei ole lihtsalt poliitiline persoon, vaid isik, kes reaalselt kaptenina suurt laeva juhib ning peab seetõttu omama teadmisi igast eluvaldkonnast. Neid annavad haridus ning pikaaegne kokkupuude nende valdkondadega ehk kogemus.

Uus volikogu esinaine Niina Neglason kuulutas, et nüüd on selge võimude lahusus ning volikogu tegutseb enda poolel ja vallavalitsus enda pädevuse piirides.

Mida me näeme tegelikult kõigest mõned nädalad hiljem? Oluline samm, mis täitevvõimu ja volikogu poolt ette võeti, on Liina Mihkelsoni ennistamine Jõhvi põhikooli direktoriks. Tasub meelde tuletada, et tema vallandamist toodi ka umbusalduse põhjuseks, aga ükski umbusaldaja pole küsinud või käinud vallavalitsuses tutvumas vallandamiseni viinud dokumentatsiooniga. Kuidas saab siis rääkida, et kõik on valesti tehtud? Vallandamise juriidilistest põhjustest ei räägitagi.

Kuidas siis Mihkelson taas ametisse määrati? Esmaspäeval, 31. juulil kell kaheksa hommikul tehti vallavalitsuse erakorraline istung, kus moodustati Jõhvi põhikooli ametist vabastatud direktori kompromissettepaneku arutamiseks ja seisukoha võtmiseks ajutine komisjon. Komisjoni esimeheks määrati volikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimees Meelis Tint ning komisjoni liikmeteks volikogu esimees Niina Neglason, volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liige Paul Paas, Jõhvi põhikooli hoolekogu esimees Guido Tellis ning vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootöö nõunik Ingar Dubolazov.

Samal päeval, juba tund aega hiljem, toimus sellesama komisjoni lühike istung ning kolmapäeva hommikul võttis vallavalitsus vastu otsuse, et direktor tuleb tööle ennistada. See tähendab, et esmaspäeval ja teisipäeval tegeldi ennistava otsuse ettevalmistamisega.

Põhikooli direktor võetakse tööle korralduse vormis vallavalitsuse otsusega. Kui tegemist on puhtalt täitevvõimu pädevuses oleva küsimusega, miks siis kuuluvad komisjoni volikogu liikmed? Hästi, volikogu liikmed võivad ju nõuandvasse komisjoni kuuluda ja mõningatel puhkudel on see vajalik. Kuid komisjoni juhtimine peab jääma täitevvõimu pädevusse. Sellesse komisjoni kuulub ainult üks vallavalitsuse esindaja, kuidas saab siis sisuliselt rääkida, et tegemist on vallavalitsuse komisjoniga?

Huvitav, kuidas volikogu liikmed suhtuksid komisjoni, mis on moodustatud volikogu otsusega ainult ühe volikogu liikme osavõtul ning seda juhiks vallavalitsuse koosseisu kuuluv isik? Kõlab absurdina! Kas see ongi võimude lahususe arusaam ja volikogu esinaise lubaduse täitmise vorm, et igaüks tegeleb oma asjadega?

Kui me räägime kompromisskomisjonist, mis peab arutama kohtumenetluses olevat vaidlust, siis oleks loogiline, et sinna kuuluvad selle valdkonna kõrgelt kvalifitseeritud eksperdid, kes annavad erapooletu soovituse. Praegusel juhul oli komisjon minu meelest pigem selgelt poliitilise kallutatusega kui spetsialistide taustaga. Ainult sellises koosseisus ongi võimalik tõsisesse mitmekümneleheküljelisse spetsiifiliselt juriidilisse ja haridusteemasid puudutavasse materjali süvenemata teha mõne tunniga kiire poliitiline ettepanek.

Eduard Easti poolt kõikidele volikogu liikmetele, hoolekogu liikmetele ja õpetajatele ning lastevanematele saadetud selgituses on öeldud, et sõltumatu eksperdi koostatud kontrollakti tulemusena on 22 dokumendist avastatud 16 dokumendi puudumine ning nende kaheksa olulisema rikkumise põhjal tehtud raske, kuid vajalik vallandamisotsus. Tasub märkida, et arengukava puudumisest on räägitud direktoriga ligi aasta − on tehtud isegi direktori poolt vaidlustamata hoiatus. Teiste dokumentide puudumisest kõneldi ligi kolm kuud ning alles siis tehti lõplik ametist vabastamise otsus. Praeguse võimu käitumine toob sõnumi, et korralagedus ongi loomulik!

Pärast direktori vabastamist kuulutas eelmine vallavalitsus uue direktori leidmiseks välja seadusega ettenähtud konkursi, kus pidi selguma parim kandidaat, aga see praegusi võimukandjaid ei huvita.

Selline on meie Jõhvi demokraatia ja võimule tulnud isikute kompetentsuse tase ning otsuste mitte sisuline, vaid ainult poliitiline kvaliteet. Selle konkreetse juhtumi puhul pole tegu ainult vastutustundetu käitumisega, vaid ka laste tulevikuga mängimisega poliitiliste huvide arvelt.