Odava ja ebaausa populaarsuse võitmise katsed

7. august 2017 

Võib mõista, milline kiusatus on osal kohalikel omavalitsusjuhtidel valimiste-eelsetel kuudel korraldada avaliku raha eest suuri pidusid, et nende taustal oma aupaistet upitada.

Tänases Põhjarannikus on selline lugu väikelinna Narva-Jõesuu juhtide otsusest kulutada veerand linnaeelarve reservfondist Venemaa menubändi kontserdi korraldamiseks. Narva-Jõesuu juhid pole selles osas sugugi erandlikud.

Muidugi tõrjutakse sellistel puhkudel igasuguseid seoseid valimistega ning räägitakse ikka vajadusest pakkuda linnaelanikele kultuurilisi elamusi ja muud säärast juttu. Justkui juhus on see, et mure linnaelanike vaimutoidu pärast kipub ägenema kindla tsüklilisusega iga nelja aasta tagant sügise eel. Tegelik motiiv on selgelt läbinähtav, niisamuti nagu ka mitmete objektide valmimise ja lintide läbilõikamise tseremooniate ajastamine samale ajale.

Oleks aeg mõista, et ka enamik mõtlevaid valijaid tunneb sellised odavad ja ebaausad populaarsuse võitmise katsed ära ning tegelikult ei too need loodetud tulemust. Ebaaus on selline käitumine valimistel osalevate konkurentide jaoks, kes peavad kampaaniaüritusteks ise raha leidma.

Selle asemel võiksid kohalikud juhid, kes tahavad, et neid tagasi valitakse, panna omavalitsuse kodulehele üles üksikasjaliku ja ausa ülevaate sellest, mida nad neli aastat tagasi võimule saades lubasid ning mida sellest õnnestus ära teha ja mida mitte ning miks. Sellise aruande koostamine ei nõuaks sukeldumist eelarve reservfondi, kuid annaks samas selge pildi kohalike võimude tehtud tööst, mis peakski olema valijatele otsuste tegemisel kasulik spikker.

Populaarsete bändide kontsertide korraldamisega võiks tegelda aga ikkagi asjaomased organisatsioonid ja raha selleks peaks olema võimalik kokku koguda piletite müügist.