Kas tõesti on Jõhvi areng seiskunud?

21. juuli 2017 EDUARD EAST, Jõhvi endine vallavanem

Eduard East.

Mind ametist tagandanud volikogu liikmed panid mulle süüks, et viimase aasta jooksul on Jõhvi valla areng seiskunud. Pean siinkohal vajalikuks teha ülevaade tänavuse aasta tegevusest ja ka pooleliolevatest plaanidest. Jõhvi elanikud saavad ehk selle põhjal ise hinnata, kas areng on seiskunud või mitte.

16.-18. juunil tähistasime olulisi tähtpäevi Jõhvi ajaloos: 25 aastat tagasi taastati Jõhvi linna omavalitsuse staatus ja 100 aastat tagasi anti Jõhvile alevi õigused. Meid külastanud sõprusomavalitsuste delegatsioonid Soomest, Rootsist, Lätist, Valgevenest ja Venemaalt  tunnustasid Jõhvi heakorda ning elluviidud projekte. Igapäevaelus ei pane me ise tähelegi, kui hubases ja arenenud keskkonnas elame.

Suvel tuleb eelkõige tegelda teede ja tänavate korrastamisega ning planeeritud ehituste elluviimisega.  Niipea kui ilm lubas, hakkasime teid parandama: Pargi, Tammsaare, Nooruse ja  Sompa tänavat. Nüüd algab Nooruse ja Jaama tänava ristmiku, Vaarika ja Kutse tänava lõikude ning Küti ja Toila tänava asfaldi uuendamine. Oleme nõudnud ASilt Järve Biopuhastus veeluukide teekattega ühele tasemele viimist. Jaama tänaval peab see töö olema tehtud hiljemalt augusti alguseks. Kahjuks ei võimaldanud tänavune muutlik kevadilm  enne juunit teetöid kvaliteetselt alustada.  Samuti tuli muude teetööde planeerimisel arvestada ka suurima käimaoleva tee-ehitusobjekti − Puru tee läbimurdega.

2,8 miljonit eurot maksva Puru tee läbimurde tööd algasid juba mais ning ettenägematutele krundi ettevalmistusega seotud töödele vaatamata on ehitusfirma AS Lemmikäinen graafikus ning juba septembrisse on planeeritud asfaltimine. Kava kohaselt võetakse objekt lõplikult vastu selle aasta detsembris. See on suur töö, millega tegelevad vallavalitsuse majandusvaldkonna spetsialistid eesotsas abivallavanemaga.

Koos arhitektide liiduga korraldasime sündmuste “Eesti Vabariik 100″ raames konkursi hariduslinnaku eskiislahenduse leidmiseks. Võitjaks osutus arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal. Eskiislahendust eksponeeritakse Jõhvi vallavalitsuse fuajees. Iga huviline saab tutvuda ja öelda enda arvamuse, sest tegemist on ainult eskiislahendusega, mis annab üldise vaate sellest, mida on plaanis teha. Edasi on vaja teha konkreetne projekt koos täiendavate mõtete ja reaalse olukorra arvestamisega Puru tee läbimurde ja promenaadi pikenduse kontekstis, et inimestel oleks mugavam ligipääs parki, kontserdimajja ning tulevasse kaubandus- ja vabajakeskusesse.

Suur töö algas Sipsiku lasteaias. Alates maist algasid kõikidele nähtavad fassaaditööd. Peale selle oleme nii EASi kui ka keskkonnainvesteeringute keskuse programmides eduka osalemise tulemusena saanud üle 400 000 euro ventilatsiooni väljaehitamiseks ning järgneval aastal akende ja küttesüsteemi väljavahetamiseks. Aastatel 2016-2018 investeeritakse sellesse lasteaeda ligi miljon eurot.  See summa sisaldab ka vee- ja kanalisatsioonitöid ning mõnede rühmade renoveerimist. Tegemist on väga suure summaga, aga meie lapsed väärivad seda.

30. juunil esitasime haridus- ja teadusministeeriumile lõpliku taotluse Jõhvi vene põhikooli rekonstrueerimiseks, mille eeldatav kogumaksumus on umbes 3,8 miljonit eurot. Vallavalitsus on näinud palju vaeva, et saada meie vajadustele ja programmi tingimustele vastav optimaalne tulemus. Kuna praegu projekteerimiseks välja kuulutatud hankele laekus ainult üks pakkumus, mis ületas ligi kaks korda planeeritud kulu, siis tuleb kuulutada välja uus hange ehitus- ja projekteerimistöödeks, et  järgmisel aastal saaksid alata rekonstrueerimistööd.

Vallavalitsuses valmistatakse ette ka  Jõhvi põhikooli rekonstrueerimise rahataotlust, et osaleda haridus- ja teadusministeeriumi teise vooru programmis.

Sel aastal teeb vald  korda kunstikooli fassaadi sokli osa, millega jõuab lõpusirgele eelmisel aastal alanud hoone välise ilme korrastamine. Tööde maksumus on ligikaudu 30 000 eurot.

Käimas on ka ettevalmistused promenaadi pikendamiseks Pargi tänava piirist kuni kontserdimajani. Oluliseks teemaks on siin parkimiskohtade säilitamine ja võimaluse korral juurde loomine ning tee all olevate kommunikatsioonide ümberprojekteerimine. Plaani järgi on kavas tulemuseni jõuda 2018. aastal, et hiljem võtta ette promenaadi kolmas etapp, mis ulatuks Ahtmeni.

Vallavalitsus tellis maaülikoolilt kalmistuhoolduskava, kus praeguse olukorra analüüsi kõrval antakse ka konkreetseid soovitusi, kuidas surnuaia üldilmet parandada ja seal olevaid mälestisi hoida. See on kultuuriliselt väga tundlik, aga oluline teema, millega tuleb edasi minna, arvestades tehtud uuringu tulemusi.

Loetlesin siinkohal vaid suuremaid tegemisi. Näiteks väikese, aga ajaliselt kolm kuud võtnud tegevusena nimetan Jõhvi vene põhikooli digiprojekti (kahjuks Jõhvi põhikool keeldus selles osalemast), kus ligi 50 000 euro ulatuses saab lastele soetada uusi arvuteid ja muud IT-tehnikat.

Jõhvi eelmine vallavalitsus töötas pingeliselt. See töö rõõmustas meid endid ja loodetavasti ka Jõhvi elanikke.