Sammaldunud valitsemise hädavajalik murdmine

21. juuli 2017 

Kohtla-Järvel, Sillamäel ja Narvas on Keskerakond saanud juba palju aastaid järjest ainuvõimu nautida. Volikogudes ei pea kellegi teisega arvestama, saab vastu võtta just selliseid otsuseid ja koostada sellise eelarve, mis nende äranägemisel kõige õigem näib. Pole vaja teha partneritega  võimul püsimiseks mingeid kokkuleppeid, peab vaid jälgima, et keegi omadest millestki olulisest ilma ei jääks, tõrjutud ega solvatud poleks.

Selline valitsemisstiil võiks olla isegi õigustatud, kui sellega kaasneks silmapaistev areng ja elanike heaolu tõus. Paraku vähemasti keskerakondlikes Ida-Viru linnades ei ole seda toimunud.  Võtkem hindamisel aluseks sellised olulised näitajad nagu elanike sissetulek, tööpuuduse tase, väljaränne, sündimus, kinnisvara hinnad. Enamikus neist jäädakse selgelt alla teistele Eesti suurematele linnadele, kellega vähemasti Narva ja Kohtla-Järve end võrdlema peaksid.

Eelolevatel valimistel  püüab Keskerakond nigelatele saavutustele vaatamata iga hinna eest oma ainuvõimu Ida-Viru linnades säilitada. Selleks on loodud aastatega end õigustanud valimiskampaania läbiviimise tehnika. Nimekirjadesse kaasatakse kas vabatahtlikult või poolsunniviisil suur osa munitsipaalasutuste võtmefiguure. Ainuvõimu murdmine on muudetud seeläbi äärmiselt keeruliseks, nii et paljud konkurendid ei püüagi seda eriti tõsiselt teha.

Samas oleks nende linnade käekäigu huvides 10-15 aastaga sammaldunud valitsemisviisi muutmine ilmselgelt kasulik ja vajalik.