Tagandamisohus Enok kutsus volikogu kokku pühapäeva hommikuks

14. juuli 2017 ERIK KALDA
Teet Enokit ootab pühapäeval umbusaldushääletus, kuid ise ta tagasi astuda ei kavatse, öeldes, et selline käik poleks talle omane.

Teet Enokit ootab pühapäeval umbusaldushääletus, kuid ise ta tagasi astuda ei kavatse, öeldes, et selline käik poleks talle omane.

Jõhvi volikogu esimees Teet Enok, kelle vastu volikogus on esitatud umbusaldusavaldus, kutsus volikogu istungi kokku eelolevaks pühapäevaks kella 10ks. See on tõenäoliselt pretsedent. 

 

Volikogu 15. juuni istungil esitas opositsioon umbusaldusavaldused Enoki ja vallavanem Eduard Easti vastu. Toona taotlesid umbusalduse esitajad, et erakorraline istung selles küsimuses korraldataks veel juunikuus, aga hiljemalt kuu aja jooksul. Sellel teisipäeval toimunud volikogu eestseisuse istungil teatas Enok, et kutsub volikogu kokku pühapäeval kell 10 hommikul.

Põhimäärus ei reguleeri

“Juuli oli graafiku ja kõigi plaanide järgi puhkuse kuu. Volikogule ega kantseleile polnud laekunud volikogu kiirkorras kokkukutsumise avaldust. Sellest tulevnevalt mina isiklikult tõlgendasin olukorda selliselt, et mul on võimalus volikogu istung korraldada graafiku järgi augustis. Juristidega konsulteerides selgus, et Jõhvi põhimäärus ei reguleeri avalduste esitamise vajadust, ja nad soovitasid arvestada umbusalduses kirja pandud soovidega. Sestap otsustasime istungi kokku kutsuda ja sellest hetkest oli ainus võimalus istung korraldada 16. juulil,” selgitas Enok Põhjarannikule.

Küsimusele, miks ta otsustas volikogu kokku kutsuda pühapäeva hommikul, vastas Enok, et pühapäev, 16. juuli on viimane kuupäev, mis mahub ühe kuu raamesse alates erakorralise istungi taotluse sisseandmisest. “Kell 10 sellepärast, et inimesed saavad pärast istungit oma igapäevaste asjade juurde naasta.”

Umbusaldusavalduse sisse andnud volikogu liige Niina Neglason ütles, et tõenäoliselt on volikogu istungi korraldamine pühapäeva hommikul ka üleriigilises mõttes pretsedent. “Seadus otseselt ei keela korraldada volikogu istungit laupäeval ja pühapäeval, aga seadusi tehakse eeldusel, et inimesed on normaalse mõistuse juures, ja kõiki rumalusi ei saa seaduses ette näha,” sõnas Neglason ja lubas, et umbusalduse esitajad tulevad istungile pannkookide ja moosiga, “sest inimesed söövad sel ajal tavaliselt pannkooke”.

Tähtaeg ületatud?

Tema sõnul on Enok sellise käitumisega näidanud üles lugupidamatust volikogu liikmete vastu ja kuritarvitanud oma võimu, korraldades istungi puhkepäeva hommikul. “Ja pealegi saab kuu aega täis 15. juulil, nii et järgmisel päeval istungi korraldamisega on tähtaega ületatud ja seadust rikutud,” sõnas Neglason.

Umbusaldajad on Enokile ette heitnud agressiivset valitsemisstiili, sekkumist vallavalitsuse ametnike töösse ning Jõhvi huvide kahjustamist. Enok ise väidab, et tema on hoopis toonud Jõhvi valitsemisse avatust ja diskussiooni.

“Olen volikogu juhtides osutanud tähelepanu läbipaistvusele. Koosolekud on olnud avatud diskussioonidele ja tugevamad ettepanekud on ellu viidud. See on printsiip, mida ma ei kavatse muuta. Mulle vastukaaluks on täna Jõhvis teine valitsemislahendus, kus üksikud isikud tagaselja kohtudes langetavad otsuseid. Neid otsuseid viiakse täide volikogus tänu suhte- ja eelarvesõltuvustele. Nimetan seda stagnatsioonivalitsemiseks. Järgmisel istungil selgub tõde: kas volikogu enamus pooldab avatust või stagnatsiooni,” sõnas Enok.

Volikogu esimehe sõnul on umbusaldamise tegelik motiiv tema hinnangul seotud kättemaksu ja valimistega. “Läbipaistev juhtimine on hakanud lõhkuma olemasolevat eelarvest sõltuvat toitumisahelat, mis on minu isiku suhtes külvanud vaenu. Teiselt poolt kardetakse valimiste lähenedes meie valimisliidu tugevust administratiivses osas. Tegeldakse meie valimisliidu nõrgestamisega,” sõnas ta.

Süüdistus agressiivses juhtimises

Niina Neglason ei oska öelda, keda Enok silmas peab, kui mainib toitumisahelat, sest ettevõtjad, kes kuuluvad nende valimisliitu, on alati osalenud valla hangetel võrdsetel alustel teistega.

“Avatusest on asi aga väga kaugel. Volikogu liikmed ei tea midagi, mis toimub. Esimest korda on Jõhvis volikogu esimees, kes praktiseerib sellist keelan-käsin-poon-ja-lasen-juhtimisstiili. Kui keegi juhtus üle tee minema, pidi ta ametist lahkuma.” Ta tõi näiteks spordikooli endise juhi Priit Käeni, kellel Enokiga oli väidetavalt konflikt, ehitusspetsialisti Kalev Nauri ning õigusnõuniku Silver Peepmaa lahkumise ning lõpuks Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni vallandamise, millega seonduv on ka üks umbusaldamise põhjusi.

Neglasoni sõnul ei tunnistatud Enoki ajal enam mingit võimude lahususe põhimõtet. “Volikogu esimehel puudub õigus kutsuda vaibale vallavalitsuse töötajaid, see on vallavanema õigus. Kuid Enok seda tegi,” sõnas ta.

Neglasoni väitel näitab avatusest kaugel olekut ka asjaolu, et Enoki volikogu esimeheks olemise ajal kuulutati eestseisuse istungid kinniseks ning hiljuti tuli volikogu esimees välja ettepanekuga mitte kajastada volikogu komisjoni istungiprotokollides kõike komisjonis räägitut.