Selgus majja

8. juuli 2017 

Seda, et Jõhvis tegutseb juba 2004. aastast keskus, kus elavad ja õpivad sõltuvushäiretega noored, pole ilmselt enamik linlasi tähelegi pannud.

Poolkinnise asutuse elanikud liiguvad keskusest väljas valdavalt saatjaga. Avalikest asutustest kasutavad nad spordihalli, ujulat ja noortekeskust. Suurem osa ajast püsitakse aga Jõhvi endise lastehaigla kõrvalhoones. Ka õpetajad tulevad keskusesse ise kohale, et noored saaksid põhiharidust omandada.

Sõltuvushäiretega noored pole atraktiivne teema. Ja nende õigele teele juhatamine pole kindlasti lihtne, mistõttu vaevalt selle teenuse pakkumisele tormi joostakse. Aga seni, kuni tervise arengu instituut pole valinud järgmiseks aastaks lepingupartnerit, kindlalt seda ei tea.

Ometi on just kindlus see, mida kvaliteetse teenuse pakkumiseks ja arendamiseks vaja on. Esiteks on tegemist noorte inimestega, kes on elult niigi vatti saanud. Mis saab nendest keset õppeaastat, kui leping praeguse teenusepakkuja OÜ Corrigoga 31. detsembril lõpeb? Loodetavasti saabub selgus peagi.

Jõhvi keskuses on aastatega arendatud välja süsteem, kuidas aidata noortel leida motivatsiooni oma käitumist muuta − vastu nende tahtmist seda teha ei saa. Aastatega on ka koolitatud terve meeskond, kes noorte sõltlastega tegeleb.

Loomulikult ei tähenda see, et keegi teine ei suudaks pakkuda heal tasemel rehabilitatsiooniteenust. Küll aga võiks riik pikaajalisi lepingupartnereid austada ja neid vähemalt mitte infosulus hoida.