Tõrksate taltsutamine ehk Kellele on tarvis võimupööret Jõhvis?

16. juuni 2017 VADIM JERJOMENKO, Jõhvi volikogu fraktsiooni K.Õ.V.A. esimees

Vadim Jerjomenko.

Kõigest neli kuud ja kolm istungit on jäänud kohalike omavalitsuste valimiseni. Möödas on täpselt aasta sellest, kui Teet Enok asus Jõhvi volikogu etteotsa ning Eduard Eastist sai vallavanem. Poliitilises mõõtmes pole see pikk aeg, kuid soovi korral on selle ajaga võimalik kindlaks määrata juhtimispõhimõtted ja prioriteedid, teha järeldusi tehtud vigade põhjal, määratleda konkreetsed sihid ning asuda neid ellu viima, arvestades tänapäeva peamisi väljakutseid: elanikkonna vananemine, tootmise ja sündimuse vähenemine, elanikkonna lahkumine ning omavalitsuste tulubaasi alanemine.

Esmane, mida tegi Teet Enok − ta taastas volikogu, selle komisjonide ning hoolekogude õiguse teha strateegilisi otsuseid. Kaotatud on vana praktika, mille kohaselt otsuseid võeti vastu kitsas ringis “kellegi helge pea poolt” , et siis lasta need volikogusse lihtsalt kinnitamiseks. Samuti suleti “eelarvelähedase eliidi” ligipääs poliitilistele otsustele. Loomulikult ei rahuldanud selline asjade käik niinimetatud eliiti. Küsimus oli vaid selles, millal ta toibub ja püüab võimu enda kätte tagasi saada ja sellega koos ka kulissidetaguse juhtimismeetodi. Märgin siinjuures, et enamik volikogu liikmetest kiitis just need reformid heaks, kui toetas uut vallavanemat ja volikogu esimeest.

Teet Enok korraldas kohe koolitused, kus võis parandada oma teadmisi seadusandliku ja täidesaatva võimu koostööst, selgitada, milles seisneb komsjonide ja hoolekogude töö sisu. Olen veendunud, et need teadmised on vajalikud neile, kes esindavad oma valijate huve, mõistmaks selgelt oma õigusi ja kohustusi.

Samm-sammult tõestavad vallajuhid, et oma põhimõtetest ja plaanidest reformide elluviimisel nad taganeda ei kavatse.

Opositsioon eesotsas Niina Neglasoniga, saades aru, et reformide abil luuakse korda majja ning tuuakse mugavustsoonist välja need ametnikud, kellel varem oli lubatud rikkuda seadust, otsustas tõrksaid Enokit ja Easti taltsutada. Algul ajakirjanduse abil − ilmse laimu ja avaliku valega, häbenemata solvanguid ja pseudosüüdistusi! Kuid, nagu selgus, tulemusi see ei andnud. Tuleb arvestada, et meie valija pole kaugeltki rumal ja mõistab nende poliitikute motiive. Oleks siis vähemalt asja eest ja objektiivselt kritiseeritud, mida muide peabki opositsioon tegema, juhindumata isiklikust solvumisest, kättemaksust, luuletades igasugu väljamõeldisi.

Kuid kõige huvitavam algab nüüd! Revanši ihkav  proua Neglason mõtles välja Olümposele naasmise plaani, kuna tal on juba olemas ka endise vallavanema Tauno Võhmari kukutamise kogemus. Viivitada aga ei saa − nelja kuu pärast on valimised ja nii võib volikogusse mitte pääseda. Kõvaks pähkliks osutusid härrad East ja Enok, kes tegid haldusreformiga kiirelt asjad selgeks ja pakkusid Toilale ühinemist (minu meelest parim variant mõlema valla jaoks). Ühinemine Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toilaga, millele tegid lobitööd endine vallavanem ning endine volikogu esimees (muide, ilma volikogu teadmata ja volikogus arutamata), ilmselgelt ei kaitsnud Jõhvi elanike huve − miinuseid oli palju rohkem!

Märgin siinkohal keskkonna- ja majanduspoliitilisi probleeme pikemas perspektiivis, mille lahendamiseks poleks piisanud ka riigi eraldatavatest ühinemistoetustest ja mis oleks vaid suurendanud survet vallaeelarvele.  Samas töö linnas käib: Puru tee rekonstrueerimise projekt on täies hoos, juba on valmis vene põhikooli renoveerimise projekti tehnilised tingimused, lasteaia Sipsik fassaadi soojustatakse ning tehakse uut ventilatsiooni, soojustatud on kunstikooli fassaad, lasteaed Kalevipoeg sai uue piirdeaia, valmis on promenaadi pikendamise eskiisprojekt Hariduse tänaval, töös on kahe põhikooli staadioni uuendamise projektid, jalgpalliväljak on tänu Enokile saanud uue ilme.

Kui see on korralagedus, nagu väidab austatud volikogu liige Endel Paap, siis nagu öeldakse Odessas: “Oleks meil selline elu!” Oleksin äärepealt unustanud, et valda ootab eelseisval rahastusperioodil 7 miljoni euro suurune investeering. Võib-olla paneb endisi vallajuhte muretsema asjaolu, et see raha kulutatakse ilma nende osaluseta.

Soovin olla objektiivne: möödunud talv “õhkis” linna teed selle sõna otseses mõttes, kuid seda asfalti ei laotanud Enok ega East, vaid asfaltimine käis proua Neglasoni võimuloleku ajal. Ehk ta sellepärast ei pidanudki vastu? Kuid pole viga, praegune meeskond parandab ka selle ära.

Mida siis proua endine volikogu esimees välja on mõelnud? Kõik on väga lihtne − umbusalduse avaldamise nendelesamadele Eastile ja Enokile. Need umbusaldused on allkirjastatud juba maikuus. Aga oh häda, opositsiooni ridades on vaid 7 inimest, kuid umbusalduse läbiminekuks on tarvis 11 häält. Kust neid võtta? Tuleb minna paluma selle juurde, kelle eest ta juba 15 aastat linna “päästnud” on. Huvitav, kas kõik need, kes Ossipenko vastu võitlesid, on nüüd temaga ära leppinud? Üks selle algatuse osalisi ütles, et uued kandidaadid neile ametikohtadele on juba olemas, kuid kahtles, et äkki ei lähe umbusaldamine läbi.

Huvitav, kelle allkirjad saavad umbusaldusavaldustel olema? Kes volikogu liikmetest on valmis rikkuma omavalitsuse normaalset tööd 4 kuud enne valimisi ja tekitama kaost? Valimistel ütlevad valijad neile suure “aitäh”!