Isapuhkus peab olema kõikide isade võrdne õigus

7. juuni 2017 ANNELI OTT, riigikogu liige, Keskerakond

Anneli Ott.

Isapuhkust saavad ainult töölepingu alusel töötavad inimesed. Laps aga ei küsi, kas isa töötab töölepinguga või on hoopis füüsilisest isikust ettevõtja. Lapsel on vaja, et tal oleks isa, kes on tema tugi ja keda ta saab usaldada.

Selle turvatunde tekkimiseks on oluline esmane kontakt vastsündinu ja isa vahel, mida peab saama pakkuda iga töötav isa, vaatamata sellele, milline on tema töötamise vorm.

Vähem kui aasta aega tagasi seisin riigikogu ees ja püüdsin opositsioonisaadikuna toonasele valitsusele selgitada, et tasustatud isapuhkus peaks olema kõikide isade võrdne õigus, mitte ainult osa privileeg. Praegu kehtiv seadus lubab tasustatud isapuhkust kasutada ainult isadel, kes töötavad töölepingu alusel. See aga tähendab, et tasustatud isapuhkust pole võimalik võtta füüsilisest isikust ettevõtjatel, notaritel, kohtutäituritel, käsunduslepingu või töövõtulepinguga töötavatel isadel.Probleemiga, et kõikidel töötavatel isadel ei ole õigust riigi poolt tasustatud isapuhkusele, sai toona pöördutud nii kirjaliku küsimuse kui ka arupärimisega ministrite poole, arutletud teema üle komisjonis ja riigikogu suures saalis ning tagatipuks pöördutud ka õiguskantsleri poole. Tähelepanuväärne on tõsiasi, et minister leidis toona, et tegemist ei ole õiguslikult korrektse olukorraga. Kuigi ilmselgelt on tegu ebavõrdse kohtlemisega, ei algatatud siis seaduse muutmist.Jääb vaid loota, et riigi selline hoolimatu suhtumine seaduses pole siiani kellegi pereplaneerimisel takistuseks saanud. Loomulikult on isapuhkus vaid üks väike kivi suuremast müürist, mida pereplaneerimisel aluseks võetakse. Ent elus algab kõik alati väikestest asjadest ja ka seda ehituskivi ei tohiks vähetähtsaks pidada.

Isapuhkus on 10 tööpäeva pikkune puhkus, mida saab kasutada kaks kuud enne eeldatavat sünnitust või kahe kuu jooksul pärast sündi. See võimalus on oluline. Oluline seetõttu, et isapuhkus on aeg, mis annab isale pärast lapse sündi võimaluse elukestva kontakti loomiseks värske ilmakodanikuga. Riik peab toetama lapsevanema ja lapse omavahelise suhte tugevdamist. Kui isa soovib oma lapsega kodus olla ning saada selleks riigilt ka kompensatsiooni, siis peab riik talle selle võimaluse tagama. Tugevad perekondlikud suhted loovad meile turvalisema ühiskonna.

Uus valitsus on algatanud seaduseelnõu, mille valitsus on planeerinud esitada riigikogule sügiseks. Seadusemuudatus tuleneb soovist nüüdisajastada kogu vanemapuhkuse süsteem, et see vastaks tänapäeva vajadustele. Peamise muudatusena plaanitakse liita senised rasedus- ja sünnituspuhkus, lapsehoolduspuhkus ning isapuhkus koos kõikide seniste hüvitistega üheks vanemapuhkuseks ja -hüvitiseks, mida saab tulevikus kasutada paindlikumalt, kui see seni võimalik on olnud.Peale selle on plaan pikendada just isadele, sealhulgas ka füüsilisest isikust ettevõtjatele mõeldud vanemapuhkust, mis lisanduks praegusele vanemapuhkuse perioodile. Kui praeguse seaduse järgi on isapuhkuse pikkus 10 päeva, siis tulevikus oleks võimalik isal kasutada ühe kuu pikkust vanemapuhkust.2015. aastal olid vanemahüvitise saajatest vaid 8% isad. Plaanitavate muudatuste üks eesmärk on suurendada isade soovi isapuhkust välja võtta. Samasugust, vaid isadele mõeldud vanemahüvitise võimalust on rakendatud ka Põhjamaades ning sealsed tulemused näitavad, et isapuhkuse väljavõtmise näitaja on 90%. Tegemist on olulise sammuga peresõbraliku poliitika suunas, mis kasvatab meie perede turvatunnet.