Prügifirma vahetumine alandab Jõhvis hinda

13. september 2011 KÜLLI KRIIS

Jõhvilaste prügi ära vedamata ei jäänud - kuni kohtuvaidlus käis, jätkas seda eelmise hanke võitnud Ragn-Sells.


Poolteist aastat väldanud kohtuvaidlus Jõhvi prügivedaja üle päädis Ekoviri võiduga ning selle tulemusel muutub prügivedu senisest kuni kolmandiku võrra odavamaks.

“Riigikohus ei võtnud Ragn-Sellsi kaebust menetlusse ja seega jõustus ringkonnakohtu otsus, mis jättis jõusse valla otsuse tunnistada paremaks pakkujaks Ekovir,” ütles Jõhvi vallavalitsuse keskkonna peaspetsialist Hannes Kask. “Kõigi teenuste 1. oktoobrist kehtima hakkavad hinnad on valla kodulehel üleval. Raamlepingu vedajaga sõlmis vallavalitsus; need vallaelanikud, kes soovivad täiendavaid teenuseid, peaksid pöörduma firma teeninduspunkti täpsustava lepingu sõlmimiseks.”

Oluliselt odavam

Kask kinnitas, et vallakodanikele muutub prügivedu märgatavalt odavamaks. Suurte, 2500-liitriste konteinerite tühjendamine hakkab maksma isegi kolmandiku võrra vähem kui seni.

“Selge, et Ekoviri pakkumine oli odavam – muidu poleks teda ju võitjaks tunnistatud. Lepingu sõlmisime samade hindadega, nagu need pakkumises olid; teisiti poleks saanudki – siis oleks tulnud uus hange välja kuulutada.”

Pikk kohtuvaidlus

OÜ Ekovir, kes poolteist aastat kestnud kemplemise tulemusena 1. oktoobrist Jõhvi vallas jäätmeid hakkab vedama, pidanuks seda tegema juba eelmise aasta jaanuarist saati. 2009. aasta detsembris tunnistas vallavalitsus just selle firma olmejäätmete vedaja leidmiseks korraldatud riigihanke võitjaks. Kaotajaks jäänud AS Ragn-Sells kaebas aga hanke tulemuse kohtusse, väites, et Ekoviri kvalifitseerimine ja pakkumise vastavaks tunnistamine oli õigusvastane.

Eelmise aasta juunis otsustas Tartu halduskohus Ragn-Sellsi kaebuse rahuldada. Ekovir kaebas kohtuotsuse edasi ning tänavu märtsis rahuldas Tartu ringkonnakohus selle kaebuse. Ragn-Sells vaidlustas otsuse riigikohtus, mis aga ei võtnud seda menetlusse.

Jõhvi valla jäätmeveo leping Ekoviriga kehtib 2013. aasta 7. jaanuarini.

“Leping oli ette nähtud sõlmida neljaks aastaks; see, et algus venis, ei anna alust lõpptähtaega pikendada,” märkis Hannes Kask.