Lidl ja Narva linnavõimud vaidlevad arhitektuuri ja planeeringu üle

18. mai 2017 ILJA SMIRNOV
Narva tulevase Lidli kaubanduskeskuse ja sellega külgneva territooriumi eskiis.

Narva tulevase Lidli kaubanduskeskuse ja sellega külgneva territooriumi eskiis.

Saksa säästukett Lidl, täpsemalt seda esindav Eesti firma, ei taha Narva oma kaupluse ehitamiseks arhitektuurikonkurssi korraldada, osutades oma õigusele piirduda tüüplahendusega. Narva linnavalitsus on linna südames paiknevate ilmetute majakarpide vastu ning peab asuma vaidlusse ettevõtjaga, kelle selja taga seisab lääne kapital.

Narva linnavalitsus peab tänasel istungil otsustama, mida vastata firmale MMS Property Solutions nende ametlikule vaidele linnavalitsuse aprillis väljastatud projekteerimistingimuste kohta. Vaidlusalune objekt on Tallinna mnt 7 asuv, praegu tühjalt seisev krunt, mille nimetatud firma veebruaris soetas, et sinna kogu maailmas populaarse Saksa kaubandusketi Lidl kaubamärgi all kaubanduskeskus ehitada.

Loob linnast mulje

Linnavalitsusse saadetud vaides kinnitab OÜ MMS Property Solutions juhatuse liige Tarvo Kubja, et arhitektuurikonkursi korraldamise nõue on Tallinna mnt 7 asuva krundi puhul õigustühine. Ta tuletab meelde, et Narva kehtiv üldplaneering kohustab sääraseid konkursse korraldama vaid linna kõige olulisemate, ajalooliste rajoonide puhul.

Peale selle osutatakse vaides sellele, et on olemas konkreetsed tunnused, mille alusel määratakse kindlaks projekteerimisel konkursi korraldamise vajadus: linnaruumis domineerivad avaliku funktsiooniga hooned, tänavate alguses või lõpus asuvad linnaehituslikult domineerivad hooned, rohkem kui 5korruselised avalikkusele suunatud äri- ja vabaajakeskused, kõik rohkem kui 16korruselised hooned. Mitte ükski neist Narva tulevase Lidli kaubanduskeskuse kohta ei käi.

Narva linnavalitsus selle vastuväitega nõus ei ole. “Kuna kinnistuid Tallinna mnt 1 ja Tallinna mnt 5 ei eksisteeri, siis de facto asub vaadeldav ala Tallinna mnt alguses. Olles esimene uusarendus Kerese ringist Tallinna poole suundudes, hakkab tulevane kaubandushoone andma arhitektuurset tooni kogu Tallinna maanteele: sellest hakkavad muu seas sõltuma linna külaliste esimesed muljed Narva linnast ning selle peatänavast. Arvestades niivõrd olulise asukohaga Narva linna keskse tänava alguses, on otstarbekas projekteerida hoonet arhitektuurikonkursi alusel,” on kirjas linna ettevalmistatud korralduse projektis.

Jättes jõusse nõude arhitektuurikonkurss korraldada, viitab linnavalitsus nii oma ehituskomisjoni kui ka Narva linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni liikmete arvamustele − mõlemad komisjonid kogunesid möödunud nädalal. “Tuleb arhitektuuriline ideekonkurss korraldada,” otsustasid linnaehituse ja arengu komisjoni liikmed.

Veel mitmeid lahkarvamusi

Ettevõtjale pole meelt mööda ka linna keeld kasutada projekteerimisel tüüplahendusi. “OÜ MMS Property Solutions on heas usus ja igakülgselt valmis tegema koostööd Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ametiga linnaruumi rikastava uue hoone rajamisel ning selle arhitektuurilise välimuse kujundamisel, kuid nõustuda ei saa arhitektuurivalikute meelevaldse piiramisega,” on kirjas Tarvo Kubja allkirjastatud vaides.

Vastusena sellele on Narva linnavalitsus valmis projekteerimistingimustest tüüplahendusi puudutava nõude välja jätma.

Vaidlusi tekitab ka võimalus või võimatus ehitada Lidli tulevase kaupluse ja Tallinna maantee vahele sõidutee lisaks veel ühele, teisele poole kaubanduskeskust jäävale sisse- ja väljasõiduteele.

Narva linnaarhitekti Ivan Sergejevi arvates ei saa 16 aasta vanuse detailplaneeringu alusel, mille OÜ MMS Property Solutions ühes krundiga soetas, maanteele selle praegusel kujul sisse- ja väljasõiduteed ehitada.

Seda küsimust arutas ka Narva linnavalitsuse liiklusohutuse komisjon. Selle liikmed jäid samuti arvamusele, et autode kahepoolseks liikumiseks parkla ja maantee vahel tuleb ehitada reguleeritav ristmik, see aga oleks ebaotstarbekas. Seepärast pani komisjon ette teha sissesõit vaid maanteelt, kahepoolne liiklus aga avada ainult teisel pool kaubanduskeskust.

Millega Narva võimude vaidlus Lidli Eesti esindajaga lõpeb, seda näitab tulevik.