Jõhvi kaalub hooldekodu müüki

15. mai 2017 ERIK KALDA
Praegu on Jõhvi hooldekodus 70 kohta, kuid täidetud on neist vaid 53. Hoones on üle 1000 ruutmeetri tühja kasutuseta pinda.

Praegu on Jõhvi hooldekodus 70 kohta, kuid täidetud on neist vaid 53. Hoones on üle 1000 ruutmeetri tühja kasutuseta pinda.

Jõhvi volikogu esimees Teet Enok on välja tulnud ettepanekuga kaaluda vallale kuuluvate sotsiaalobjektide mahamüümist ning vallavalitsus tegeleb praegu analüüsiga, et näha ette võimalikke tagajärgi.

Jutt käib Kaare 3 asuvast vanurite hooldekodust ning Kaare 7 olevast sotsiaalmajast.

Sel nädalal arutas volikogu eestseisus Enoki esitatud eelnõu, millega volikogu oleks andnud vallavalitsusele ülesande analüüsida eelkõige hooldekodu võimalikku müüki ja selle tagajärgi. Eestseisus leidis, et sellist eelnõu pole vaja, sest vallavalitsuse pädevuses on iseseisvalt need analüüsid teha.

Lõplikku arvamust pole

Enok ütles Põhjarannikule, et ei tema isiklikult ega ka vallavolikogu pole Kaare 3 ja Kaare 7 asuvate hoonete asjus oma lõplikku arvamust avaldanud. “Eesmärk on tegelda selle teema eeltöö ja monitoorimisega, et sotsiaalvaldkonna hoonete halduse ning teenuste osutamise kohta võtta vastu pika perspektiiviga strateegilised otsused. Samuti ei välista ma võimalust, et volikogu enamus otsustab praeguse lahendusega jätkata,” sõnas ta.

Jõhvi naaberlinn Kohtla-Järve võttis äsja vastu otsuse müüa maha linnale kuuluv hooldekodu Ahtmes.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko, kes on ka Jõhvi volikogu liige, ütles kolmapäeval toimunud eestseisuse istungil: “Praegu on selline olukord, kus paljud omavalitsused müüvad hooldekodusid, kuna on turgu. Loomulikult tuleb analüüsida. Kui tuleb teenust osta odavam, on mõttekas panna müüki.”

Kui vallavanem Eduard Eastilt küsiti tema isiklikku arvamust võimaliku müügi kohta, vastas ta: “Tean, et seda arutatakse juba pikalt, arutati veel enne minu valitsemist. Olen seisukohal, et peab läbi analüüsima ja tegema otsused.”

Volikogu opositsiooni kuuluv Niina Neglason ütles, et kõigepealt peaks volikogu liikmetelt küsima, mida nemad arvavad hooldekodu müükipanekust, sest tema teada kõik koalitsiooni liikmed seda ei poolda.

“See maja pole vallale ju mingit kulu toonud, nad on ise omadega hakkama saanud. Viimane pool aastat on olukord veidi kehvemaks läinud. Aga ehk tuleks kaaluda juhi vahetamist,” sõnas Neglason.

Selle nädala kolmapäeval Põhjarannikus avaldatud arvamusartiklis leiab Neglason, et sotsiaalobjektid on vajalikud Jõhvi valla elanike huve silmas pidades.

“Vajalike teenuste sisseostmine või rendipinnal osutamine kujuneb omavalitsusele tavaliselt kallimaks kui nende ise osutamine endale kuuluval pinnal,” kirjutas ta, lisades, et hooldekodu baasil kavandatav erihoolekandeteenuste arendamise projekt tooks valda investeeringutena 900 000 eurot ning valla omafinantseering oleks 155 000 eurot.

Valikute küsimus

“Tundub, et kogu selles ümberkorralduste tuhinas on ununenud üks pisiasi. Valla vara ei ole volikogu liikme isiklik vara, vaid kuulub kõigile vallaelanikele. Enne selliste kardinaalsete muudatuste tegemist oleks pidanud taotlema ka valijate mandaati,” leidis Neglason. Ta ütles, et jutt, justkui omavalitsused väga aktiivselt loobuksid oma sotsiaalobjektidest, ei ole päris tõene. “See on valikute küsimus − kes loobub ja kes ei loobu. Selge on see, et sotsiaalvaldkond ei saagi kunagi omavalitsuse jaoks äri olla.”

Volikogu esimees Teet Enok ütles, et ükskõik, kuidas edaspidi sotsiaalobjektidega ka ei talitataks, oma kohustuste täitmisega vald jänni ei jää. “Kinnitan, et vald täidab vanurite ja eluheidikute ees seadusest tulenevat hoolitsemise kohustust edasi. Praegune volikogu enamus pole kunagi arutanud nende teenuste kaotamist või kärpimist. Arutelu ja oodatav eeltöö loodetavasti vallavalitsuse poolt käib pooltühjade hoonete ülalpidamise vajaduse ja võimaliku optimeerimise asjus. Otsuseid sellel teemal pole vastu võetud ja enne selge ülevaate saamist ei võeta,” lubas ta.

Kui Kohtla-Järve otsustas oma hooldekodu maha müüa, tegi linnale selleks enne ettepaneku Viru haigla. Kas ka Jõhvis on käinud huvilisi, et vallavõime selles suunas mõtlema panna?

“Minu poole pole selles küsimuses pöördutud ja ma pole sellesisulisest huvist tulnud vestlusi pidanud,” kinnitas Enok.