Narvas taastatakse likvideeritud Suvorovi tänav

10. mai 2017 ILJA SMIRNOV
Nii näeb praegu välja endine Georgi Suvorovi nimeline tänav, mille Narva linnavõimud dokumentide järgi 1994. aastal likvideerisid. Tänava taastamine − sõltumata sellest, mis nime all − vähendaks kõrval asuvate, praegu väga tiheda liiklusega sõiduteede koormust.

Nii näeb praegu välja endine Georgi Suvorovi nimeline tänav, mille Narva linnavõimud dokumentide järgi 1994. aastal likvideerisid. Tänava taastamine − sõltumata sellest, mis nime all − vähendaks kõrval asuvate, praegu väga tiheda liiklusega sõiduteede koormust.

Narva võimud on valmis kulutama ligikaudu 300 000 eurot eelkõige ettevõtjate huvides oleva sõidutee ehitamiseks ning valmistuvad taastama endist Suvorovi tänavat, mis linna geograafiliste objektide nimekirjast juba 23 aastat tagasi maha tõmmati.

Praegu paberite järgi mitte eksisteeriv ligikaudu poole kilomeetri pikkune Suvorovi tänav ühendas varem paralleelselt kulgevat Rahu ja Tiimani tänavat. Ent alates 1990. aastate algusest ei olnud suur osa sellest pärast kanalisatsiooni lahtikaevamist enam sõidukõlblik ning siis arvati Suvorovi tänav linna tänavate nimekirjast sootuks välja. Seda tehti Narva linnavolikogu 1994. aasta 11. mai otsusega ajalooliste tänavanimede taastamise kampaania raames.

Georgi Suvorov oli nõukogude poeet ja kirjanik ning Punaarmee sõdur. Ta hukkus 24aastaselt lahingus sakslastega Narva pärast 13. veebruaril 1944 ning võeti postuumselt NSV Liidu kirjanike liidu liikmeks.

Narva linna 2017. aasta eelarves on ette nähtud ligikaudu 300 000 eurot, et ehitada endise Suvorovi tänava kohale uus, kõnnitee ja valgustusega tänav, kusjuures esimene, Tiimani tänava poolt kulgev teelõik rajati juba möödunud aastal.

Linnaarhitekt Ivan Sergejev ütles Põhjarannikule, et ehitatava tänava nime küsimus ei ole praegu aktuaalne. Tema sõnul on võimalik, et alles jääb kinnisvaraobjekti senine tehniline määratlus “A.-A. Tiimani tänav J1″, kuid samas võib linnavalitsuse nimekomisjon hiljem ka midagi muud pakkuda.

Linnavõimud näevad vajadust

Narva linnavolikogu linnaehituse ja arengu komisjoni esimees Vladimir Mižui ütles Põhjarannikule, et linn otsustas selle läbiva tee ehituse kallale asuda, kuna nimetatud rajoonis tegutseb varasemast rohkem ettevõtteid.

“Meile on tulnud mitmeid päringuid, seda on arutatud linnavolikogus ning see tänav on tunnistatud üheks neljast prioriteetsest tänavast,” sõnas Mižui.

Ta lisas, et sinna korraliku tee ehitamine on väga vajalik, kuna inimesed kasutavad endiselt sealset lühikest teed.

“Kuid seal pole ohutu, kuna seal puudub normaalne kõnnitee,” märkis saadik.

Vladimir Mižui juhib munitsipaalset ASi Transservis-N, kes siseministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel tegeleb Narva piiripunkti kulgevate autojärjekordade reguleerimisega. Ning ettevõtte suur parkla paikneb just endise Suvorovi tänava ääres.

“ASil Transservis pole seda tänavat põhimõtteliselt väga vaja, ehkki seda võiksid muidugi kasutada piirile suunduvad sõiduautod,” selgitas ettevõtte juht oma huvipuudust.

Ettevõtja maksab osaliselt kinni 

Osa endise Suvorovi tänava ääres paiknevaid kinnisvaraobjekte kuulub Narva suuremale ettevõtjale Aleksandr Brokile, kes kinnitas, et sinna on tõepoolest väga vaja korralike kõnniteedega tänav rajada. Brokk ütles, et selleks, et linnavõime tegutsema panna, maksis ta juba möödunud aastal ära osa tulevase tänava esimese lõigu ehitustöödest.

“Mul tuli seal kaableid ja gaasitorusid ümber paigaldada ning seetõttu tuli välja, et minu omafinantseeringu osa moodustas 70 protsenti,” arvutas Brokk kokku.

“Mööda Kerese tänavat kulgev suur transiittee on praegu liigselt koormatud ning uut teed ootavad kõik väga,” kinnitas ettevõtja. “See vähendab kahe naabertänava liikluskoormust.”