Kõik müügiks

10. mai 2017 NIINA NEGLASON, Jõhvi volikogu liige

Niina Neglason.

Aprillikuises Jõhvi Teatajas ilmus artikkel, milles arutleti Jõhvis asuvate sotsiaalobjektide saatuse üle ning kus volikogu esimees Teet Enok andis sel teemal oma kommentaarid.

Volikogu esimehe kommentaarid olid rohkem kui segased. Lugedes jäi mulje, et tegemist on 1. aprilli naljaga. Volikogu esimees kasutas seal uhkeid väljendeid, nagu “kinnisvara optimeerimine” ja “rekreatsiooniala kordategemine”. Samuti andis ta teada, et Jõhvi valla prioriteedid on pargiala ja vene põhikooli spordiala kordategemine ning ei olevat mõtet toetada projekte, millele tuleks lisada omaosalust. (NB! Volikogu esimees viitab vist erihoolekandeteenuste arendamise projektile, mille raames plaaniti korda teha Kaare 3 välja ehitamata korrused ja õueala ning mille finantseeringutest 80% oleks tulnud ELi vahenditest.) Ning kõigele vaatamata ei tohi valla osutatavate teenuste kvaliteet oluliselt kannatada. Kuidas seda küll saavutada?

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on kohaliku omavalitsuse ülesanne tagada oma elanikele vajalikud tugiteenused, sh eluasemeteenus (Kaare 7). Seetõttu on osa praeguste volikogu liikmete soov müüa Kaare 3 ja Kaare 7 asuvad hooned lühinägelik tegevus ning seda olukorras, kus riik plaanib tulevikus anda kohalikele omavalitsustele üle ka erihoolekandeteenuste korraldamise. Samuti vananeb aastast aastasse Jõhvi elanikkond ning kasvab vajadus eakatele suunatud teenuste järele, sh eakatele kohandatud korterid (ainuke sobiv hoone on Kaare 3, kus on olemas invalift).

Volikogu esimehe kommentaaridest selgus ka see, et vaatamata sellele, et maha plaanitakse müüa sotsiaalobjektid, läheks saadav tulu aga hoopis mujale kui sotsiaalteenuste arendamisse. Tundub, et praeguse Jõhvi valla nõndanimetatud prioriteedid tulenevad volikogu esimehe enda sportimise kirest ning seetõttu leiab ta, et muu on olulisem kui nimetatud hoonetes teenuseid saavad inimesed, keda on suurusjärgus 250-300.

Kaare 7 asuvas hoones elavad eluheidikud, hoone esimesel korrusel osutatakse psüühiliste erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise ja kaitstud töötamise teenust ning seal tegutseb toidupank, kus on abisaajaid 400-500 inimest kuus. Kaare 3. hoones elavad hooldust vajavad inimesed, peale selle psüühilise erivajadusega inimesed, kellele pakutakse toetatud elamise teenust, ning paikneb eakate päevakeskus, kus käivad valla eakad inimesed. Mõlemad hooned toimivad aktiivselt valla elanike huvides, kuid volikogu esimeest ja veel mõnd volikogu liiget ei näi see huvitavat.

Vajalike teenuste sisseostmine või rendipinnal osutamine kujuneb omavalitsusele tavaliselt kallimaks kui nende ise osutamine endale kuuluval pinnal.

Erihoolekandeteenuste arendamise projekt tooks valda (investeeringutena valla varasse) ca 900 000 eurot ning valla omafinantseering oleks ca 155 000 eurot. Kõige eelöeldu juures ei ole väheoluline teadmine, et Teet Enoki poolt ühinemisläbirääkimiste nurjamine jättis Jõhvi valla ilma 1,3 miljonist eurost, millega oleks võinud teha korda nii pargiala kui ka vene põhikooli staadioni, kasutada seda vallapoolsete investeeringutega projektides omaosalusena jne.

Kuna volikogu esimees tegeleb usinasti valla kinnisvara optimeerimisega ning amortiseerunud hoonete kasutamise küsimustega, siis teen volikogu esimehele väikese vihje: Jõhvi vallale kuuluvad ka lasteaedade, koolide ja huvikoolide hooned, mis nõuavad samuti palju investeeringuid, ning peale selle uhke vallavalitsuse hoone, mille müügist saaks ju soliidse tulu. Optimeerimise tulemusena võiks maha müüa kogu vallavara ja kasutada saadud raha näiteks asfaldiaukude lappimiseks, teede asfaltimiseks, puude ja põõsaste istutamiseks jne.

Selleks et lasteaialastel oleks võimalus lasteaias käia, selleks et koolilastel oleks võimalik koolis käia (sh huvitegevus), selleks et vallavalitsusel oleks koht, kus valda juhtida, tuleks ajalehes avaldada kuulutus, kus Jõhvi vald otsib rentimiseks ruume ja vajalike teenuste pakkujaid. Milleks ise kinnisvara omada ja kulutusi teha? Parem optimeerime…

Jõhvi volikogu liige Kairi Soomer tegi juba Jõhvi sotsiaalmaja hoolekogu koosolekul ettepaneku avaldada ajalehes kuulutus, kus Jõhvi vald otsib eluasemeteenuse (sihtgrupp sotsiaalmaja elanikud) pakkujaid. Veider ettepanek tulenes vist Kairi Soomeri kirglikust soovist müüa Kaare 7 erakätesse ning hakata teenust sisse ostma.

Kuna sotsiaalmaja hoolekogu liige (peale Kairi Soomeri) on ka poliitikataevasse tähena tõusnud usu- ja kinnisvaraärimees Vadim Jerjomenko, kellel juhtumisi on praegu ka vakantset pinda (mille kohta tegi vihje sotsiaalkomisjonis ka volikogu esimees ise, viidates Sompa tänaval asuvale hoonele, mis juhtumisi kuulub V. Jerjomenkole), kus sotsiaalteenuseid osutada, siis ei tasu aega raisata. Tuleb tegutsema asuda ja seda kindla eesmärgiga valla kulud optimeerida ning Jõhvi vallas elu helgeks ja ilusaks muuta.

Seega tegutseb Jõhvi volikogus aktiivne kolmik, kes korraldab ka vallavalitsuse pädevuses olevaid ülesandeid: Teet Enok optimeerib valla vara ja teenuseid, Kairi Soomer ja Vadim Jerjomenko jagavad ideid ning korraldavad teenuseid. Ehk saavutatakse ühel hetkel tänu oskuslikule optimeerimisele ja korraldamisele ka vallavalitsuse valitsemise kulude vähenemine, aidates seeläbi täita valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu valimiseelseid lubadusi.

Tundub, et kogu selles ümberkorralduste tuhinas on ununenud üks pisiasi. Valla vara ei ole volikogu liikme isiklik vara, vaid kuulub kõigile vallaelanikele. Enne selliste kardinaalsete muudatuste tegemist oleks pidanud taotlema ka valijate mandaati.