Tähendusrikas venitamine Solovjovi väljaheitmisega

5. mai 2017 

See, et Kohtla-Järve eelmine kauaaegne linnapea Jevgeni Solovjov kuulub kaheksa kuud pärast rasketes korruptsioonikuritegudes süüdimõistmist endiselt Keskerakonna ridadesse, näitab ilmekalt, et  selles parteis pole juhtide vahetumisega suhtumine sahkerdamistesse ja sahkerdajatesse suurt muutunud.

Jüri Ratas võib küll kõmiseva baritonihäälega väsimatult kuulutada loosungit, et korruptsioonil ei ole kohta omavalitsustes, kuid see kõlab vägagi õõnsalt, kui ei suudeta isegi sellist lihtsat asja nagu kohtus süüdimõistetud kurjategijaid oma erakonnast välja heita.

Usutavasti ei ole see peaministrile sugugi meeldiv olukord, kui ajakirjanikud, olgu siis Tallinnas, Kohtla-Järvel või Brüsselis, temalt pidevalt pärivad, miks Solovjovi küsimus on ikka lahendamata.  Solovjovi teema  näitab pealegi, nagu oleks Kohtla-Järve keskerakondlastel eesotsas Valeri Korbiga Keskerakonna sees justkui oma autonoomia koos mõningate privileegide ja reeglitega, millega erakonna esimehel tuleb lihtsalt leppida.

Märkimisväärne, et nii Korb kui ka praegune linnapea Ljudmilla Jantšenko pole Solovjovi, Jüri Kollo ja firma N&V vahelisi kriminaalseid tegusid siiani selgelt hukka mõistnud. Pigem on otsitud õigustusi ja püütud näidata toimunut tühiste eksimustena. Ei ole mingi saladus, et nad ise olid kõik need aastad, mil korruptiivseid teod toime pandi, ise Kohtla-Järve linnavõimuga väga tihedalt seotud.

Jüri Ratasel on võimalik anda toimunule resoluutne hinnang või arvestada, et Kohtla-Järve korruptsiooni küsimus jääb teda kummitama ka järgmistel pressikonverentsidel.