Narva-Jõesuu linnapea sai uue võimaluse

28. aprill 2017 ILJA SMIRNOV
Teisipäeval, enne kavandatud umbusaldushääletust, toetasid Maksim Iljini paljud linnavõimudega rahvakoosolekule kohtuma tulnud aktiivsed linnaelanikud. Sellel fotol surub linnapea kätt tema poolehoidja Valentina. Kolme nädala jooksul kogusid linlased 259 toetusallkirja.

Teisipäeval, enne kavandatud umbusaldushääletust, toetasid Maksim Iljini paljud linnavõimudega rahvakoosolekule kohtuma tulnud aktiivsed linnaelanikud. Sellel fotol surub linnapea kätt tema poolehoidja Valentina. Kolme nädala jooksul kogusid linlased 259 toetusallkirja.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin, kellele volikogu liikmed umbusaldust avaldada kavatsesid, jäeti kuu aega enne rannahooaja algust siiski ametisse. Umbusalduse algatajad kinnitasid, et leppisid linnapeaga kokku edaspidi üksmeelselt koostööd teha. Linnaelanikud aga kogusid meeri toetuseks allkirju.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini umbusaldamise algatanud seitse saadikut võtsid eile selle küsimuse volikogu istungi päevakorrast maha.

“Poliitika on oskus kompromisse leida,” kommenteeris Põhjarannikule üks algatusrühma kuulunud saadikutest Tatjana Pagajeva. “Me saime 18. aprillil kokku, vestlesime ja jõudsime kompromissile ning otsustasime, et võtame selle küsimuse istungi päevakorrast maha,” selgitas ta.

Linnapeale anti võimalus

Pagajeva avaldas lootust, et linnapea umbusaldamise küsimuse juurde enne valimisi enam naasta ei tule.

“Me jälgime, et täidetaks põhiküsimuste kohta antud lubadusi,” ütles ta.

Maksim Iljinile umbusaldamise avaldamise algatasid 3. aprillil Narva-Jõesuu linnavolikogu 13 saadikust seitse. Talle pandi süüks pikaleveninud tööd linna üldplaneeringu ja kuursaali detailplaneeringu kallal ning soovimatust kõikide saadikutega koostööd teha. Konflikt teravnes 2017. aasta algusest pärast poliitiliste jõudude ümberpaigutumist, mis päädis 13. märtsil Kalle Kekki valimisega linnavolikogu uueks esimeheks. Kekki ja Iljini koostöö ei sujunud, ent nüüd on lootust leppimisele.

Kekki ütles eile, et linnapea lubas kinni pidada nii linna üldplaneeringu vastuvõtmise tähtajast (september) kui ka kuursaali territooriumi detailplaneeringu kinnitamise tähtajast (august). Iljin kinnitas seda, ent ütles juba ette ära, et kuursaali puhul võib omanik taas vastuväiteid esitada − ning siis lähevad dokumendid maavanemale järelevalve tegemiseks.

Veel üks umbusaldamine

Ent poliitiline konflikt ei ole sellega veel ammendunud: nüüd on kavas umbusaldust avaldada linnavolikogu esimehele Kalle Kekkile.

Kekkile pannakse süüks seda, et linnavolikogu ei pruugi tema juhtimisel jõuda saata valitsusele 15. maiks oma arvamust omavalitsuste liitmise kohta ning seda võetakse kui nõusolekut.

Peale selle süüdistatakse Kekkit selles, et ta võtab otsuseid vastu ainuisikuliselt ega võta teiste saadikute arvamusi arvesse. “Volikogu esimees ei arvesta eestseisuse arvamusega volikogu istungite päevakorra koostamisel, eestseisusele esitatavate materjalide ettevalmistamine on puudulik,” on muu hulgas öeldud viie saadiku allkirjastatud umbusaldusavalduses.

Umbusaldushääletus on kavas järgmisel, 10. mail toimuval istungil.

Rahva toetus linnapeale

25. aprillil toimus sanatooriumi Narva-Jõesuu saalis poolteist tundi kestnud rahvakoosolek Maksim Iljini toetuseks, ehkki koosoleku ametlik teema oli vestlus võimuesindajatega tulevikuplaanidest. Kokku oli tulnud ligikaudu sada inimest ning räägiti kõige aktuaalsematel teemadel, näiteks ühistranspordist.

Peale Maksim Iljini võttis sõna ka Vaivara vallavanem Veikko Luhalaid, kuna 2018. aastast kavatsevad need kaks omavalitsust liituda ühtseks Narva-Jõesuu linnaks ning nad mõlemad on selle vastu, et nendega liidetaks ka Sillamäe.

Maksim Iljin on endiselt ka Vaivara vallavalitsuse liige. Veikko Luhalaid ütles kuurortlinna elanike koosolekul, et kui Iljinile umbusaldust avaldatakse, siis annab vald talle rõõmuga enda juures tööd. “Me tunneme Maksimist väga puudust,” märkis Luhalaid naeratades.

Rahvakoosolekul lõpetas algatusrühm ka Maksim Iljini toetuseks allkirjade kogumise − kokku saadi neid 259.

Linn valmistub suvehooajaks

Ametisse jäetud linnapea Maksim Iljin rääkis lõpetuseks, kuidas kuurortlinn järjekordseks rannahooajaks valmistub. Esiteks on läbi viidud hange ning järgmisel nädalal allkirjastatakse rannavalvet puudutav leping. Seejärel saab läbi välikäimlate töö organiseerimiseks korraldatud hange.

Pinke paigaldatakse tänavu randa tavalisest rohkem − 30. Kogu rannavarustus on kavas üles panna 20. maiks, enne seda aga tehakse kogu rannaala korda.

Tänavavalgustus lülitatakse Narva-Jõesuus lühikeste ööde perioodil taas välja, vaatamata sellele, et linnas jätkub säästuvalgustite paigaldamine.

Uus leping linna teede remondiks on juba allkirjastatud, ent linnapea sõnul ei ole töid ebasoodsate ilmastikuolude tõttu veel alustatud. “Arvan, et hakkame nendega pihta järgmisel nädalal, sest mõningates kohtades on teede seisukord juba kriitiline,” märkis ta.

Tasulise parkimise periood algab Narva-Jõesuus 1. mail ning kestab septembri lõpuni. Parkimispiletid on Narva-Jõesuus ainult elektroonilised, st neid saab soetada telefoni teel, saates lühisõnumi. Päevane parkimispilet maksab 3 eurot, kuupilet 20 ja kogu hooaja parkimispilet 75 eurot. Elektrooniliste piletite ajutine soodusmüük käib juba peaaegu kaks nädalat. Trahv parkimisreeglite rikkumise eest on 31 eurot.