Piduri järel tuleb vajutada gaasi

12. aprill 2017 

Töökoha loomise toetuse maksmise pikendamisega seadis tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ambitsioonika eesmärgi: esialgse 625 töötu asemel tuleks aasta lõpuks rakendada 925.

Arvestades, et praeguseks on riigi toetus tööle aidanud ligi 250 inimest ja esimene kvartal hakkab läbi saama, tundub see arv ülepaisutatud. Aga kuna see toetus loodi just kroonilise tööpuuduse vähendamiseks Ida-Virumaal, võiks väiksema eesmärgi korral rääkida lühiajaliselt mõjuvast valuvaigistist, mitte tulemuslikust ravist.

Võimalik, et sihile jõudmiseks tuleks toetuse maksmise aega veelgi pikendada või tingimusi tööandjatele sobivamaks muuta. Näiteks on palju nurisetud nõudmise üle, et inimene, keda saab toetusega palgata, peab olema olnud vähemalt pool aastat töötu. Osa ettevõtjaid on pikaajalised töötud enda silmis maha kandnud. Samal ajal pole riigil huvi aidata tööle inimesi, kes seda ise suurema vaevata suudavad, vaid ikka neid, kelle konkurentsivõime on vähenenud.

Tasakaalu tööandjate ja riigi soovide vahel tuleb ehk veel timmida, igal juhul ei tasu toetusele vett peale tõmmata. See on ikkagi motiveerinud kuut ettevõtjat Ida-Virumaal töökohti looma, vähendades nende riske ja kulusid uute töötajate värbamisel ning töötamise esimesel aastal.

Mullu sai alates maikuust töökoha loomise toetuse abil tööle 151 inimest; selle aasta kolme kuuga on sõlmitud 101 lepingut. Toetuse maksmine läheb justkui tõusvas joones, aga põhiliselt on uusi töötajaid juurde värvanud need tööandjad, kes kasutasid toetust ka eelmisel aastal ja on oma tegevust laiendanud. Nüüd on väljakutse leida uusi huvilisi ja meelitada siia investeeringuid ka mujalt.

Positiivne on, et peaaegu pooltel loodud töökohtadel on leidnud rakendust vähenenud töövõimega inimesed, mis annab ühtlasi hoogu töövõimereformile.