Kuidas vabaneda maksumaksja kulul ebameeldivatest inimestest?

12. aprill 2017 ENDEL PAAP, Jõhvi volikogu liige (Keskerakond)

Endel Paap.

2013. aastal, kui Teet Enokist sai taas kord Jõhvi volikogu liige ning ta valiti volikogu revisjonikomisjoni esimeheks, asus ta kohe oma positsiooni silmas pidades võitlema vassimise, valetamise ja petmise vastu, korraldades Jõhvi allasutustes kontrollimisi. Ühe asutuse puhul kulmineerus tema tegevus kontrollitava asutuse juhi vastaste aktsioonidega, mis seisnesid selles, et Teet Enok kuulutas kõikjal “oma tõde” selle kohta, milline korralagedus ja petmine toimub Jõhvi spordikoolis ning milline ebaaus inimene on selle juht Priit Käen.

Kui mingit informatsiooni järjekindlalt tampida, siis muutub see ühel hetkel kuulajatele usutavaks. Teet Enoki nõudmisel tellisid vallajuhid Jõhvi spordikooli auditi (maksis 6000 eurot). Teet Enoki järjepidev survestustöö kandis vilja ning viis koolijuhi murdumiseni. Priit Käen lahkus ametist vabatahtlikult veel enne seda, kui audit oli oma raporti esitanud. Audit rikkumisi ei tuvastanud. Teet Enok sai võidurõõmutseda, vaenlane oli seljatatud, tühja see maksumaksja taskust tasutud 6000 eurot.

2016. aasta kevad. Teet Enoki eestvedamisel kukutatakse võim Jõhvis. Teet Enokist saab volikogu esimees. Ta jätkab oma võitlust vassimise, valetamise ja petmise vastu, korraldades tööd nüüd juba ka Jõhvi vallavalitsuses. Kõik pahalased tuleb töölt kõrvaldada ja seda kas hea või halvaga. Esimesena kõrvaldati ametist abivallavanem Vello Juhkov ja seda vaatamata sellele, et ta viibis samal ajal haiguslehel (temale maksti kolme kuu hüvitis). Kahjutuks tehti ka valla ehitusspetsialist Kalev Naur ning valla jurist Silver Peepmaa, keda survestati seni, kuni nad leppisid lahkumishüvitisega ning kirjutasid lahkumisavalduse. Taas kord on võimalus rõõmustada, sest vaenlased seljatatud, tühja neist maksumaksjate taskust näpatud kopsakatest summadest.

Teet Enoki tööstiil on aja jooksul muutunud sõjakamaks ning ta valmistab ette uut konflikti. Sellel korral Jõhvi põhikoolis. Uueks vaenlaseks on kooli direktriss Liina Mihkelson. Taas Enoki “tõde” Jõhvi põhikoolis toimuva kohta ning väidetav korralagedus kooli arengukava ümber. Kuna volikogu esimehel on rollid sassis ning ta ei saa enam aru, kus lõppevad volikogu esimehe volitused ja algavad vallavanema omad, annab ta vallaametnikele käsu tellida Jõhvi põhikooli teenistuslik järelevalve nii kiiresti kui võimalik. Kahjuks ei ole maavalitsuse järelevalvetöötajal võimalik kohe kontrollreidile minna (esimene võimalus maikuus ja seda oleks tehtud tasuta), seetõttu leitakse eksperdiks keegi tundmatu Piret Hiisjärv, kelle teenused lähevad vallale maksma sellel korral “kõigest” 1500 eurot. Kuna teada on tõde, et kes maksab, see tellib ka muusika, siis ei ole imestada, et valitud ekspert (kellel puudub reguleeritud õigusalane pädevus) lõpetab oma akti lausega, mis seab kahtluse alla koolidirektori sobivuse oma ametisse.

Kui vallavalitsuse eesmärk oli saada tagasisidet ja soovitusi oma allasutuse paremaks toimimiseks, siis on igati positiivne, kui kaasatakse eksperte. Kui eesmärk on inimesest lahti saamine, siis selleks leiab põhjuse alati, maksku see kas või 1500 eurot, odavam ikka kui lahkumishüvitise maksmine.

Kuigi Teet Enok väidab, et tema kaitseb Jõhvit pahalaste eest (sealhulgas Jõhviga ühineda soovinud valdade eest) ning temal ei ole midagi isiklikku kellegi vastu, võime selles kõik kahelda.

Kahju (nii moraalne kui rahaline), mis on kirjeldatud tegevuse kaudu Jõhvile (sh nimetatud töötajatele) tekitatud (lisaks ühinemisläbirääkimiste nurjamine, mille tõttu jääb Jõhvil saamata 1,3 miljonit eurot), on märkimisväärne ning ehk oleks aeg hakata tekitatud kahjude eest ka vastutama.

Endel Paap on Jõhvi aukodanik aastast 2013.