Uskumatu pikkusega veesaaga

5. aprill 2017 

Vee-ettevõtja Toomas Ziljov on pikki aastaid vaielnud Jõhvi vallaga õiguse eest siin oma veeäri ajada. See oli nüüd juba rohkem kui 17 aastat tagasi, mil Ziljov toonase linnavalitsusega lahinguid lõi. Ta rajas enda torustikke ning pakkus tarbijatele alternatiivset veevarustust soodsama hinnaga. Linnavalitsus nimetas toona seda tegevust ebaseaduslikuks. Ent siis tuli ootamatu pööre. Aastal 2000 ähvardas toonast linnapead Aavo Keermet volikogus umbusaldamine, samal ajal oli aga volikogu liige Ziljov sattunud kaalukeele rolli. Umbusaldusavaldus jäi hääletamata just Ziljovi meelemuutuse pärast.

Keerme vastased rääkisid toona, et see oli vastutasuks lubaduse eest Ziljovile Jõhvis oma veeäri ajada ja laiendada, ehkki toona oli linnas ametlik veeoperaator munitsipaalettevõte Jõhvi Veemajandus.

Need olid segased ajad, kui seadusandluses oli lünki ning ka Ziljovi veetorustikud olid tegelikult seadustamata.

See vana lugu on nüüd mitmel korral kohtusse jõudnud ning kohus on valda kohustanud torustikud seadustama, sest sellekohase taotluse esitas ettevõtja juba aastate eest. Tagatipuks peab Jõhvi vald esimese astme kohtu otsuse järgi maksma ettevõttele toimingutega venitamise eest kopsaka hüvitise.

See on hea õppetund, mis võib juhtuda siis, kui omavalitsus selle asemel, et algusest peale seaduse järgi talitada, laveerib ja otsib võimalusi paragrahvist mööda hiilida. Praeguseks on valla juhtkonnas juba ammugi teised inimesed, kuid just nemad peavad nüüd aastatetaguseid vigu siluma.